Voorlezen aan een hond is goed voor leesvaardigheid

Beilen - OBS Harm Smeenge te Beilen start als eerste school binnen de stichting Kits Primair met een pilot van het Reading Education Assistance Dogs (R.E.A.D.) Program. In het R.E.A.D. Program lezen kinderen voor aan een speciale ‘voorleeshond’.

Het doel is om de lees- en spreekvaardigheid van kinderen te verbeteren. Immy Rorije, directeur OBS Harm Smeenge: “Kinderen vinden het leuk om voor te lezen aan de hond en zijn minder gespannen. Het verhoogt hun motivatie en leesplezier. Dit alles zorgt voor een positieve spiraal, wat de leesopbrengsten vergroot.”

Het R.E.A.D. Program vindt zijn oorsprong in Amerika. Lisanne Zandstra zorgt er met haar bedrijf ‘Helpende Pootjes’ voor, dat scholen en instellingen in Nederland kennis kunnen maken met het R.E.A.D. Program. Iedere maandagmiddag is zij samen met haar hond Zenzi op de Harm Smeenge om daar met kinderen te lezen. Lisanne Zandstra : “Het programma is zinvol voor leerlingen met leesproblemen, maar ook voor leerlingen met problemen op het gebied van gedrag, sociale vaardigheden en  concentratie. De aanwezigheid van de hond werkt als katalysator.”

De eerste ervaringen van het R.E.A.D. Program zijn zeer positief. De aanwezigheid van de hond bevordert de leesontwikkeling en het zelfvertrouwen van kinderen. De hond geeft onvoorwaardelijke liefde en geeft geen oordeel en commentaar. Lisanne Zandstra hoopt met het R.E.A.D. Program heel Nederland de kracht te laten zien van het voorlezen aan een hond.