Provinciehuis deelt energie met De Bonte Wever

Assen - De Bonte Wever en de provincie Drenthe gaan warmte en koude uitwisselen tussen hun gebouwen. Het provinciehuis aan de Westerbrink in Assen heeft vaak een koudeoverschot.

De Bonte Wever aan de andere kant van de Hoofdlaan kan dat gebruiken voor de koeling van hotelkamers. Het is een zeer duurzame vorm van energiegebruik, omdat de overschotten anders voor een deel verloren gaan in de openlucht. De koppeling tussen de verschillende verwarmings- en koelinstallaties levert beide partijen ook financiele voordelen op. De partijen bekrachtigen de publiek-private samenwerking in een overeenkomst.

Warmte-koude-opslag

De provincie Drenthe maakt sinds 2010 gebruik van een zogeheten warmte-koude-opslag systeem (WKO). Met een WKO wordt grondwater in diepere grondlagen benut als energiebuffer. Een warmtepomp injecteert in de winter koud water in een koudwaterlaag in de bodem. In de zomer wordt opgewarmd koelwater in de warmwaterlaag gebracht. Het koude water koelt in de zomer het provinciehuis, terwijl omgekeerd in de winter het warme water voor verwarming zorgt.

De WKO voorziet op deze duurzame manier in een aanzienlijk deel van de energiebehoefte. Het gebruikte grondwater wordt steeds weer teruggebracht in de bodem, zodat het systeem in balans blijft en er geen grondwater wordt verbruikt.

CO2-reductie

De technische installaties van beide organisaties worden aan elkaar gekoppeld via ondergrondse leidingen. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om op een slimme manier energie uit te wisselen. De samenwerking met De Bonte Wever levert een CO2 reductie van 43 ton per jaar op. De nieuwe koppeling zorgt ook voor beter functionerende systemen en levert 25% aan rendementsverbetering op. Bovendien neemt het comfort voor de hotelgasten van De Bonte Wever toe. Via de ondergrondse leidingen worden warmte en koude kosteloos tussen beide gebouwen uitgewisseld.

Werkzaamheden

De daadwerkelijke warmte- en koude-uitwisseling begint uiterlijk op 1 april 2015. De aanleg van de koppeling in de komende weken zal nauwelijks overlast voor het wegverkeer, fietsers en voetgangers over de Hoofdlaan opleveren. Door ondergrondse boortechnieken kan de leiding zonder graafwerkzaamheden worden aangelegd.