Debatteren in De Verdieping

Assen - In Grandcafé LIFF in Assen vindt op dinsdag 10 februari een aflevering van de De Verdieping plaats.

Van 20.00 tot 22.30 uur laten deelnemers in deze vrijplaats voor inspiratie en debat zich meenemen in een inleiding van Leonie Venhoeven, promovendus Omgevingspsychologie aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend is er discussie in groepjes en interactie met de inleider.

Individuele gedragsverandering

Onze samenleving staat voor de overgang naar nieuwe, groenere vormen van energie en milieu, wereldwijd. Individuele gedragsverandering is hierbij belangrijk. Hoe kunnen we mensen motiveren om milieubewust gedrag te vertonen? Zich aan te passen en aanzetten om mee te helpen aan die overgang?

Financiële prikkels

Verandering van gedrag is lastig. Vaak gaat men ervan uit dat vooral financiële prikkels effectief zijn om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor dubbel glas en zonnepanelen of korting op groene stroom. Uit onderzoek blijkt dat financiële prikkels niet altijd effectief zijn. Veel mensen worden ook, en soms zelfs meer, gemotiveerd door morele overwegingen dan door financiële. Als mensen verantwoorde keuzes maken ten aanzien van het milieu, kan dat een goed gevoel geven; ze worden er gelukkiger van.

Opgave via e-mail: deverdieping@home.nl of www.deverdieping-assen.nl