Glasvezel gaat laatste ronde in

Smilde - Het is een kwestie van de laatste twijfelaars en/of onwetenden over de streep trekken. Dan is ook in het ‘onrendabele’ buitengebied snel internet via glasvezel een feit.

Dat is de inschatting en de missie van Peter de Vries en Willem Tanis, twee van de glasvezelpromotors van het eerste uur. Samen met vele vrijwilligers van de werkgroep Glasvezel Midden Drenthe zijn ze met de door hen opgerichte stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe de afgelopen maanden in de buitendorpen bezig geweest met een gemeentebrede reclamecampagne. Met als doel zoveel mogelijk inwoners te laten tekenen voor het verkrijgen van glasvezel.

Op dit moment staat de teller op een kleine 43% en dat is 22% af van de benodigde 65%. Met andere woorden, tijd voor een eindsprint. Peter is trots op het al bereikte percentage: ‘We zijn sinds half maart bezig met de vraagbundeling. Dat is inclusief de vakantieperiode en dan is zo’n score bij zo’n groot project best goed. Een pluim voor al onze lokale ambassadeurs die voor de promotie in het eigen dorp zorgden. Je merkt dat er in de breedte steeds meer erkenning komt voor de waarde van glasvezelinternet. Particulieren en ook ondernemers zien het belang en de zaken waar snel internet voor nodig is worden ook steeds zichtbaarder. Je kan niet meer zonder.’

Willem noemt het een enorme prestatie: ‘Het is vooral te danken aan de goede vrijwilligersorganisatie en de goede organisatiestructuur. Het zegt ook wat van de bewoners dat ze het belang er van inzien. Je ziet ook dat kinderen hun ouders stimuleren om mee te doen. Scholen in de buitendorpen hebben er helemaal belang bij. Daar komen veel klachten vandaan over slecht internet.’

Smildes

Ondanks alle informatieronden en media-aandacht komen zij en de ambassadeurs mensen tegen die de informatietrein gemist hebben. Alle reden om extra informatiemomenten te organiseren, aldus Peter: ‘We gaan binnenkort avonden beleggen op plaatsen waar de scores laag zijn.

‘Dan moet je vooral denken aan de Smildes, maar ook aan Nieuw-Balinge, Orvelte, het buitengebied van Westerbork, Wijster en de bedrijventerreinen. Op 2 september is er bijvoorbeeld een avond voor de Ossebroeken in Beilen. We hebben zo’n drie maanden om op de gewenste 65% aanmeldingen uit te komen.’ Ook gaan de ambassadeurs alle adressen waar nog geen reactie van is persoonlijk bij langs.

Veel sneller

Dat het nog niet zo ver is kan verschillende reden hebben en een daarvan is mogelijk de onbekendheid met het scherpe tarief van de aangeboden internetpakketten van Plinq en Netvisit via een coöperatievorm. Peter: ‘Het komt waarschijnlijk doordat mensen nog in de gaten moeten krijgen dat het niet duurder is dan de bekende internetpakketten van andere providers als KPN en Ziggo. Het is niet alleen gelijkwaardig qua prijs maar veel sneller en we hebben het netwerk straks als coöperatie in eigen hand.’

Dat je meer voor hetzelfde geld krijgt moet toch aanspreken, verwachten Peter en Willem. Maar dan moeten de mensen er ook van doordrongen worden.
In Roderwolde is de aanleg van glasvezel vanuit een soortgelijk glasvezelproject, onder de naam ‘De Kop Breed’, binnenkort een feit. Op 17 augustus is in het Provinciehuis in Assen het contract ondertekend waarbij door de provincie een lening beschikbaar werd gesteld voor de aanleg van het breedband netwerk in Roderwolde en omstreken. Over drie maanden moet in Midden-Drenthe ook het groene licht gaan branden van voor het glasvezelnetwerk in het buitengebied, zo vinden Peter en Willem.

‘Maar dan moet je je wel aanmelden,’ luidt het dringende advies van Peter.

Zie voor meer informatie de website, www.sterkmiddendrenthe.nl

Door Ron de Vos