IJzeren Tijd is terug in Hijkersmilde

Hijkersmilde - Hijkersmilde heeft een stukje historie terug in de vorm van een stukje tramlijn.

Exact honderd jaar nadat de NTM (Nederlandsche Tram Maatschappij) zich in 1915 in Hijkersmilde vestigde, kreeg N.M. Bouwknecht Vastgoed B.V met de aankoop van een KPN dependance het laatste stuk voormalig NTM grond in bezit waarvan het grootste deel al eerder was aangekocht in 2006. Daar werd toen een groot verkoopterrein op ontwikkeld.

Directeur Nico Bouwknecht vond het een passend idee om na een eeuw nu wederom een stuk spoorrails aan te leggen ter herinnering aan de Nederlandsche Tram Maatschappij die al werd opgericht in 1880, `De IJzeren Tijd', en zich uiteindelijk in 1915 ook in Hijkersmilde vestigde.

Nico Bouwknecht over de waarde van deze voorziening: `Deze tramlijn bracht naast economische groei en welvaart ook mensen aan het reizen.'

Toeval

Nico Bouwknecht, die samen met zijn vrouw Thea nu op deze plaats een camperbedrijf runt, brengt wederom mensen aan het reizen. Maar nu door middel van campers. Het bijkomende toeval wil zelfs dat de initialen van de `NTM' ook zitten in de voornamen van Nico en Thea en van hun beide kinderen: hun tweede naam begint met de letter `M'.

N.M. Bouwknecht Vastgoed bouwde op het al eerder aangekochte terrein een enorme showroom in 2012 voor de verkoop van campers. Nico: `De net aangekochte voormalige KPN dependance is nu omgebouwd tot een woning waar wij in wonen. Daarnaast liggen nu de spoorrails op nagenoeg dezelfde plaats als honderd jaar geleden.'

Stationsgebouw

Hijkersmilde had in 1915 op de hoek Leemdijk-Rijksweg een uitgebreid NTM spooremplacement met rangeerterrein en daarnaast een heus stationsgebouw met chefswoning. Gebouwen die allemaal nog nagenoeg in originele staat zijn.

N.M. Bouwknecht Vastgoed B.V. die zich sinds 1999 vestigde op het toen wat in verval geraakte industrieterrein `Leemdijk', groeide sindsdien mede door de internetsite www.bouwknecht.nl spectaculair. Sinds de revitalisatie van dat industrieterrein in 2003 heeft Bouwknecht nadien nog diverse gronden en gebouwen aangekocht, gerevitaliseerd of nieuw gebouwd. Nico: `Voorbeelden zijn de megacampershowroom op het 5000m2 grote voormalige NTM rangeerterrein, waardoor Industrieterrein `Leemdijk' weer stevig en fris op de kaart terug kwam. Overigens hebben sindsdien meerdere nieuwe kleine en grote ondernemers zich daar gevestigd. Ze hebben invulling gegeven aan diversiteit, kwaliteit en duurzaamheid, zodat `Leemdijk' synoniem geworden is met vooruitgang.'

Economie

`De gemeente heeft nog diverse stukken grond in de aanbieding hier op de Leemdijk', aldus Nico. `De economie gaat merkbaar de goede kant op, zodat nog meer vernieuwende ontwikkelingen zich kunnen voordoen op dit industrieterrein.'

De familie Bouwknecht heeft veel te danken aan de `positieve' bodem waar zij zich op vestigde in 1999. Daarom schenkt zij dit historisch openluchtschouwspel, bestaande uit rails, stootblok, seinpaal en bijbehorend informatiebord van `vroeger en nu', aan de Smildegers. Nico: `Opdat niet vergeten wordt dat onze hedendaagse welvaart vooral voortkomt uit alle noeste arbeid uit het verre verleden, De IJzeren Tijd.'