Centrum van Westerbork rond Van Weezelplein wordt verblijfsgebied

Westerbork - Een groen plein of liever nog, een groene brink zonder activiteiten in het hart van Westerbork. Met daarnaast allerlei aanpassingen die een verblijf en bezoek aan dit deel van het dorp makkelijk en aangenaam moeten maken.

Zo wordt het laden en lossen bij de Jumbo-supermarkt minder storend voor weggebruikers en gaat het aantal parkeerplaatsen rondom en nabij het Van Weezelplein van 124 naar 179. Het wordt een echt verblijfsgebied met een 30 km-regime.
Het zal even wennen zijn als er straks geen reuring meer is op het Van Weezelplein, maar de activiteiten gaan gewoon door. Maar wel op een andere plek, meer richting horecagebied. Wat ook zal ontbreken is het gebouwtje Rondum. Dat wordt verwijderd en daar komt een alternatief voor terug met toiletvoorziening.
De aankleding van het pleingebied wordt nog besproken met aanwonenden en (horeca)ondernemers.
Dorpsbouwmeester Douwe van der Laan spreekt van een mooi en breed gedragen plan: 'Er zijn veel pleinvarianten voorbij gekomen en dit is de optimale groenvariant van het gebied op en rond het plein. Het groen conserveren voor de toekomst. Een echt compromis. Er was wel verzet van bijvoorbeeld de marktkooplui, maar die krijgen een nieuwe plek tegen het plein aan.'
Er zijn veel reacties op gekomen en die zijn zoveel mogelijk verwerkt in dit definitieve ontwerp dat begin 2017 uitgevoerd wordt. Daar hoort ook de renovatie van de riolering bij, waarbij het hemelwater gescheiden wordt afgevoerd.
Nu beginnen met de werkzaamheden is geen optie gezien de vakantieperiode met de komst van vele toeristen.