Van de notaris
Door Ellen van Pelt

Vereniging van Eigenaren

Voor de meeste Verenigingen van Eigenaren (VvE) is het is weer tijd voor het in plannen van een jaarvergadering. Zo meestal in de maanden maart en april komen dan eigenaren van een vereniging bij elkaar.

De VvE vergadering is het belangrijkste orgaan van de Vereniging van Eigenaren. De VvE vergadering neemt namelijk de besluiten over onderhoud, de begroting en de jaarrekening. Daarnaast is het de VvE vergadering die het bestuur (of ad hoc commissies) machtiging verleent tot het doen van bepaalde uitgaven of het verrichten van bepaalde handelingen. Zonder besluit van de vergadering kan het bestuur, tenzij uitdrukkelijk bevoegdheid verleend is door of krachtens het modelreglement, geen zelfstandige handelingen verrichten.

Om een slapende VvE actief te krijgen, komt er een wettelijke verplichting om elk jaar een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De VvE moet daartoe dan een meerjarenplan voor onderhoud maken, of - zonder dat - een bedrag reserveren dat gelijk is aan 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.

De VvE kan onder de nieuwe regels nog wel afzien van storting in het onderhoudsfonds. Dat kan overigens alleen als 80% van de eigenaren daarmee instemt. De eigenaren moeten dan bij elke onderhoudsbeurt de kosten daarvan betalen.

De nieuwe regels voorzien ook in de mogelijkheid voor de VvE om een lening aan te gaan en in verbetering van de situatie rond hoofdelijke aansprakelijkheid. Elke eigenaar is verantwoordelijk voor zijn deel van de lening. Als hij of zij het appartement verkoopt, wordt daarmee ook het betreffende deel van de lening verkocht aan de nieuwe eigenaar.

De Tweede Kamer is akkoord met de nieuwe regels, de Eerste Kamer zal naar verwachting dit jaar instemmen, zodat de nieuwe regels vanaf 2018 gaan gelden.

Wilt u meer weten over de verplichtingen van een VvE? Bel ons voor het maken van een afspraak.