Van de notaris
Door Ellen van Pelt

Praktische zaken rond vrijstelling schenking voor eigen woning

Er werden in het eerste kwartaal van 2017 ruim 10% meer woningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. De toename merk ik ook in mijn dagelijkse praktijk.

De rente is historisch laag. Dat betekent dat je weinig rente op je spaargeld krijgt. Het betekent ook dat je tegen een lage rente een hypotheek kunt krijgen.

Bij het opmaken van de leveringsakten zie ik ook dat de verruimde schenkingsvrijstelling, die vanaf 1 januari 2017 in verband met de eigen woning geldt, veelvuldig wordt gebruikt. Meestal zijn het de ouders die hun kind (en partner) een steuntje in de rug willen geven.

De vrijstelling bedraagt € 100.000 en mag ook gebruikt worden door anderen dan familieleden. Wel moet degene die de schenking ontvangt, of diens partner tussen de 18 en 40 jaar zijn. Nieuw ten opzichte van een eerdere periode waarin de schenkingsvrijstelling gold, is dat de schenking over drie kalenderjaren kan worden uitgesmeerd. De schenking moet in beginsel onvoorwaardelijk zijn. Dat wil zeggen dat de schenker de schenking niet kan herroepen. Hierop is wel een uitzondering mogelijk. De schenker kan namelijk bepalen dat de schenking vervalt, als deze niet tijdig is besteed aan de eigen woning.

De besteding van het vrijgestelde bedrag aan de eigen woning moet uiterlijk 31 december van het derde kalenderjaar afgerond zijn. Dit moet aangetoond kunnen worden met schriftelijke stukken. Het bijhouden van een map met (bouw)nota’s, bonnen van bouwmarkten en andere betalingsbewijzen is om die reden van groot belang.

Overigens hoeft niet in alle gevallen de volledige €100.000 aan de eigen woning te worden besteed. Bij schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar is het vrij besteedbare bedrag €25.526 (2017). Voor anderen dan kinderen is dit € 2.129 (2017).

Vragen hierover? Neem gerust contact met mij op.