Motorcrossterrein Westerbork mogelijk vaker gebruikt

Westerbork - De gemeente Midden-Drenthe staat positief tegenover de uitbreiding van de openingstijden van het Motorcrossterrein Westerbork, onder de voorwaarde dat Gedeputeerde Staten ook instemmen.

MSV Motordrenthe heeft verzocht om de openingstijden van het Motorcrossterrein Westerbork (circuit De Weidestukken) te mogen verruimen. Dit om meer flexibiliteit te krijgen en om de jeugdleden apart te kunnen laten trainen.

Daarnaast wil de motorclub meer evenementen organiseren (maximaal 10 per jaar).

De verwachting is dat hiervoor voldoende draagvlak in de omgeving bestaat en dat het past in een goede ruimtelijke ordening.

Het college is daarom in principe bereid medewerking te verlenen. Het is echter in strijd met het provinciale beleid. Het college heeft besloten in een brief Gedeputeerde Staten te verzoeken om dit beleid te heroverwegen.