Van de notaris
Door Ellen van Pelt

Gevolmachtigde moet terugbetalen

Hoe vaak komt het niet voor dat ouderen aan hun mantelzorger een machtiging geven, om geld op te nemen van hun bankrekening en betalingen te doen.

Soms ontstaat er dan na het overlijden een discussie, tussen de erfgenamen en de mantelzorger, over de gedane opnames en betalingen.

Zo spande een zoon recentelijk een procedure aan tegen zijn schoonzus. De schoonzus nam al jaren de mantelzorg voor haar rekening en had van haar schoonmoeder een machtiging om betalingen te doen en geld van de bankrekening op te nemen. Na het overlijden van de moeder stelt de zoon, dat de schoonzus rekening en verantwoording moet afleggen.

De rechter geeft aan dat het afleggen van rekening en verantwoording niet verplicht is, maar afhankelijk van de omstandigheden, zoals: de aanleiding van het financiële beheer door de schoonzus, de verhouding tussen de overledene en de schoonzus, het gebruik in familierelaties als de onderhavige, de mate waarin de schoonzus zelfstandig kon handelen, de mate waarin de overledene de handelingen van de schoonzus kon overzien en voor haar belangen op kon komen, en de aard en de inhoud van de handelingen die de schoonzus verrichtte.

In dit geval staat vast dat de overleden moeder wilsbekwaam was en zelf haar wil goed kon uiten. De rechter gaat er dan ook van uit dat zij in staat is geweest om de handelingen van de schoonzus te beoordelen, en om desgewenst navraag te doen bij de schoonzus. Daarnaast is het - volgens de rechter – in familierelaties als deze, waarbij in vertrouwen een machtiging wordt gegeven, gepast om met terughoudendheid om te gaan met het ter verantwoording roepen van de gemachtigde.

Het moet dan wel gaan om financiële handelingen die wat aard en/of omvang betreft gerekend kunnen worden tot het normale uitgavenpatroon van de overleden moeder. Nu de schoonzus ook opnames heeft gedaan die verband houden met haar eigen reis- parkeer- en administratiekosten, vindt de rechter dat zij zich daaromtrent wel had moet verantwoorden. Nu dat niet is gebeurd, en de schoonzus ook niet kan aantonen dat zij de instemming had van de overleden moeder, zal zij de bedragen moeten vergoeden aan de nalatenschap.

Wilt u voorkomen dat er na overlijden problemen ontstaan tussen uw erfgenamen en de gemachtigde? Voor advies, neem gerust contact met mij op voor het maken van een afspraak.