Nieuwe inloopavond over plannen crossbaan na ophef

Westerbork - MSV Motordrenthe (voorheen BMC Westerbork en MC Beilen) wil de openingstijden op de trainingsavonden van crossbaan De Weidestukken in Westerbork een uur verruimen ten behoeve van de jeugd.

Ook wil de club de mogelijkheid hebben om meer evenementen te houden. Daartoe is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Brieven

Om omwonenden daarover te informeren werd onlangs een info-avond gehouden in het clubhuis. Daar kwam slechts één belangstellende op af ondanks een grote advertentie in de krant en brieven aan alle omwonenden. Dat van die advertentie klopte wel, maar de brieven waren echter door een misverstand niet gestuurd.

Daardoor bestond de indruk bij de motorsportvereniging dat het draagvlak voor de veranderingen bij de crossbaan groot was en zo werd dat ook naar buiten gebracht.

Reacties

Het logische gevolg was een berg verontwaardigde reacties van omwonenden, ook richting gemeente, en dat was schrikken voor de voorzitter van MSV Motordrenthe, Bram Gonlag: ‘We dachten echt dat de mensen op de hoogte waren van die inloopavond. We wilden peilen wat het draagvlak was en uitleggen dat het om een uurtje eerder beginnen gaat voor de jeugd en een mogelijkheid om eventueel een extra evenement te houden. Nu is drie keer het maximum. Kijk, als niemand dit iets vindt, dan gebeurt het ook niet. We wilden gewoon een gulden middenweg. Netjes regelen. De provincie doet de vergunning en die wil, als er draagvlak voor is, misschien die vergunning wijzigen en dan moet de gemeente nog het bestemmingsplan wijzigen. 

Gonlag vindt het ook jammer dat het zo gelopen is en gaat er van uit dat de nieuwe inloopavond op 5 juli goed bezocht wordt: ‘Dan kan iedereen zijn zegje doen en kunnen wij uitleg geven.’

Gemeente

De gemeente, die een petitie van ruim honderd verontruste omwonenden kreeg, werd ook verrast door deze gang van zaken. De gemeentevoorlichter: ‘De motorsportvereniging is een tijd geleden bij ons geweest over de verruiming van de tijden. Toen hebben wij gezegd dat we wilden weten of er in de omgeving draagvlak voor was. Dan moet je mensen ook persoonlijk benaderen en het niet afdoen met een advertentie. Dat hebben ze gedaan, alleen door een misverstand bij de club zijn die brieven nooit de deur uit gegaan. Daar is iets mis gegaan. Dat wordt nu overgedaan en er komt een nieuwe inloopavond waarbij alle omwonenden persoonlijk worden bericht. We willen alles aan de voorkant eerst goed regelen. Voor die tijd wordt er niks opgestart aan procedures.’