Van de notaris
Door Ellen van Pelt

Wanneer is uw koophuis echt uw eigendom?

Het lijkt nogal vanzelfsprekend dat het huis dat u gekocht heeft ook uw eigendom wordt. Dat is het echter niet. Het kan best zijn dat de verkoper niet bevoegd was om zijn of haar huis te verkopen.

Dat zal zo’n vaart niet lopen? Toch wel. Daarom wordt er een heel nauwkeurige procedure gevolgd tussen koopovereenkomst en eigendomsoverdracht in de notariële akte. Haken en ogen.

Om u ervan te verzekeren dat u ook daadwerkelijk eigenaar bent, heb ik als notaris een wettelijke plicht om gedegen onderzoek te doen naar alle juridische aspecten van het door u gekochte huis, de grond waar het huis op staat en de bevoegdheid van de verkopende partij. Daarnaast heb ik tot taak gekregen om ontvangst en uitbetaling van de (ver)koopsom te garanderen.

Op basis van de koopakte ga ik na of de verkoper ook in de registers van het Kadaster als eigenaar staat ingeschreven en of er bepaalde lasten op het huis en perceel rusten, bijvoorbeeld een recht van overpad voor de buurman. Ook moet ik me er van overtuigen dat er een bankgarantie of waarborgsom door de koper is geregeld en dat uiteindelijk ook de koopsom op mijn derdengeldenrekening binnenkomt. Verder wordt gecontroleerd of koper of verkoper niet onder curatele staan, of aantekeningen hebben in andere registers. Pas als zeker is dat aan alle financiële en juridische eisen is voldaan, kan worden overgegaan tot de juridische overdracht van het huis in de leveringsakte.

Daarmee bent u er echter nog steeds niet. Direct na het tekenen van de akte is een notaris verplicht om afsluitend onderzoek te doen, de narecherche. Een afschrift van de akte moet ik ter inschrijving aanbieden aan het Kadaster. De eerste werkdag na inschrijving van dat afschrift moet ik narecherche doen bij het Kadaster. Ik controleer over er geen andere leveringen, hypotheken of  beslagen zijn gelegd. Dat is ook het moment dat ik nogmaals moet controleren of koper of verkoper niet intussen onder curatele is gesteld of failliet is verklaard. Pas op dat moment mag de koopsom aan de verkoper worden uitbetaald. Daarna mag de koper zich definitief eigenaar van het nieuwe huis noemen.

Wilt u meer weten over het kopen van een huis en/of het maken van een leveringsakte?  Bel of mail mij voor het maken van een afspraak.