Scouts ontmoeten elkaar in de ether

Beilen - De leden van Scouting Beyloo deden afgelopen weekend mee met Jamboree on the Air (JOTA). Scouts over de hele wereld proberen dan contact met elkaar te leggen via amateurradio.

Op verschillende golflengtes wordt geprobeerd zoveel en zover mogelijk contact te maken met andere scoutinggroepen. Dit gebeurt onder begeleiding van zendamateurs. De ‘call’ was dit jaar: PapaAlpha2LimaBravo/J. 

Jubileum

Er werd contact gemaakt met tientallen JOTA-stations in Nederland, maar ook met bv Denemarken, Gran Canaria of Litouwen.
De welpen en bevers liepen zaterdag een gps speurtocht en voor de scouts was er een roulatiespel met als thema ‘communicatie’. Op zondag was het mogelijk om te solderen, te zenden en het lopen van een digitale vossenjacht. 
Eind november hebben de scouts van Beilen ter ere van hun 50-jarig jubileum nog een reünie die wordt afgesloten met een groot eindfeest. Hiermee sluiten ze dan hun jubileumjaar af. Meer informatie (ook voor nieuwe leden) zie beylooterhorst.nl