Van de notaris
Door Ellen van Pelt

Nieuwe huwelijksregels gelden per 1 januari 2018

Ben je van plan in 2018 te gaan trouwen? Let dan goed op! De regels over het trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden gaan namelijk per 1 januari 2018 veranderen.

Vanaf dan wordt er in beginsel getrouwd onder huwelijkse voorwaarden in plaats van in gemeenschap van goederen.

Nu is het zo dat indien de aanstaande echtgenoten niets regelen bij de notaris, zij automatisch in algehele gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden vóór het huwelijk aanwezig en alle bezittingen en schulden welke tijdens het huwelijk ontstaan, gemeenschappelijk zijn. Bij een echtscheiding moet dan dus alles door de helft worden gedeeld.

Met ingang van 1 januari 2018 verandert dit. Alles wat voor het huwelijk privévermogen was (alle bezittingen en schulden) zal ook privévermogen blijven. Ook schenkingen en erfenissen vallen dan in beginsel niet meer in de gemeenschap van goederen. Tenzij de erflater of schenker dit uitdrukkelijk via de notaris heeft geregeld, via een zogenaamde insluitingsclausule. Dan valt de erfenis of de schenking wel in de gemeenschap van goederen. Naast die privévermogens kunnen er ook bezittingen en schulden zijn die al gemeenschappelijk waren voor het huwelijk, denk daarbij aan het huis dat het stel al jaren samen bewoont voor zij gaan trouwen met de daarbij behorende hypotheekschuld.

In geval van een echtscheiding zal er na 1 januari 2018 sprake kunnen zijn van verschillende soorten vermogens. Het vermogen van partijen kan worden onderverdeeld in: 1. privévermogen voor het huwelijk verkregen, 2. het vermogen verkregen in het huwelijk door schenkingen en erfenissen, en 3. het resterende vermogen verkregen tijdens het huwelijk. De vermogens genoemd onder punt 1 en 2 blijven bezit van de persoon die het vermogen heeft verkregen. Het vermogen genoemd onder punt 3 is het gemeenschappelijk vermogen en zal bij een echtscheiding gedeeld worden. Dit geldt overigens alleen als je na 1 januari 2018 met elkaar in het huwelijk treedt en er volgt een echtscheiding. De echtparen die al gehuwd zijn, hebben de bestaande algehele gemeenschap van goederen, voor hen verandert er dus niets.

Om het onderscheid te kunnen maken tussen de vermogens, zal dus goed moeten worden bijgehouden van wie wat is. Er komt dus een stevige dosis boekhouding aan te pas. Als er niet aan deze administratieplicht is voldaan, moeten de bezittingen of schulden alsnog worden gedeeld.

Er zal dus een hoop veranderen. Als je per 1 januari 2018  toch in gemeenschap van goederen wilt trouwen of andere voorwaarden wilt opnemen, dan dien je een notaris te bezoeken.

Uiteraard ben ik als notaris volledig op de hoogte en kan ik al uw vragen beantwoorden. Graag wel vroegtijdig een afspraak maken.