Van de notaris
Door Ellen van Pelt

Mag de gemachtigde aan zichzelf schenken of verkopen?

Soms geeft iemand een volmacht aan de partner, een kind of een bekende om allerlei noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten. De laatste jaren is ook de uitgebreide algemene volmacht, die ook wel een ‘levenstestament’ wordt genoemd.

In al die volmachten wordt vaak een paragraaf opgenomen over de zogenaamde ‘Selbsteintritt’.

Met de 'Selbsteintritt' wordt bedoeld dat de gemachtigde handelingen mag verrichten met zichzelf als wederpartij. Bijvoorbeeld: de zoon die gemachtigd is door zijn moeder om haar zaken te regelen, kan het ouderlijk huis aan zichzelf verkopen of schenkingen aan zichzelf doen.

Bij het maken van een volmacht wordt door de notaris meestal besproken wat de volmachtgever wil.

Heeft iemand meerdere kinderen, maar krijgt één kind de volmacht, dan wordt de Selbsteintritt soms uitgesloten.

Een andere mogelijkheid is dat er voor sommige handelingen een beperking wordt opgenomen. Bijvoorbeeld dat de gemachtigde alleen schenkingen mag doen als dat aan alle kinderen gelijk gebeurt. Of dat bij verkoop van het ouderlijk huis aan het gemachtigde kind er een toestemming nodig is van de andere kinderen of een toezichthouder.

Overweegt u een volmacht af te geven aan iemand of heeft u dat al gedaan, en heeft u vragen over deze materie? Neem gerust contact met mij op.

Ook als u gemachtigde bent en precies wilt weten wat uw bevoegdheden inhouden, ben ik u graag van dienst. Wel graag even bellen voor een (telefonische) afspraak.