De kop is er af bij de verkiezingsdebatten

Westerbork - Tientallen Westerborkers waarvan een flink deel uit de 'bomenbuurt' kwamen woensdagavond af op de eerste politieke avond in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Buurtvereniging 'de Zes Lanen' had de avond in het Annie Londohuis georganiseerd en buurtbewoners maakten er dankbaar gebruik van om wat buurtzaken aan te kaarten.

Het was voor sommige lijsttrekkers nog even wennen om hun persoon en ideaal kort uiteen te zetten, maar de meesten hadden hun pitch op orde. Beetje oefenen kan voor sommigen geen kwaad.

Programma

Gespreksleider Wim Boer constateerde allereerst dat de ChristenUnie een verkiezingsprogramma van 46 pagina's heeft en dat die van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork niet te vinden was op de site van de partij. Fractieleider Charles de Haas bestreed dat, maar het was inderdaad niet te vinden. Oorzaak onbekend.

Samen

De fracties hadden, hoe kan het ook anders, gemeenschappelijk dat ze het maken van plannen samen met de inwoners willen doen. Betrek eerst de burgers en begin dan met de planvorming was het algemene standpunt.  'Samen doen' en 'hoog in het vaandel' kwam regelmatig voor bij. Het onderwerp 'afvalinzameling' bleek voor wat meer verschillende inzichten te zorgen en daarbij leek de steun voor gedifferentieerde inzameling (diftar) niet erg groot.

Straten

Buurtbewoners vroegen zich af waarom de straten in hun wijk er zo beroerd bij liggen en wanneer daar wat aan gedaan wordt. Het antwoord kwam van Jan Beugel (PvdA), dat wethouder Gerard Lohuis heeft verzekerd dat de renovatie in 2019/2010 op de rol staat. Dat wordt dan gecombineerd met de vervanging van de riolering en andere zaken. 'Dan had je dat ook aan de buurt moeten laten weten,' was de reactie van Jannes Kerssies van Gemeentebelangen. Een andere buurtbewoner vroeg zich nog af waarom er in 2012 was gezegd: doe maar niet teveel aan je voortuin, want we gaan daar aan de slag. 'We zijn nu zes jaar verder en wie geeft mij de garantie dat het wel gebeurt in 2019/2020?'

De coalitiepartijen (CDA, PvdA en ChristenUnie) en GroenLinks wezen er verder op dat er 15 miljoen is vrijgemaakt voor wegen/bermonderhoud in tien jaar, en dat de aanpak van de bermen binnen twee jaar klaar moet zijn (kosten 2 miljoen).

Brink

De aanpassing van de brink in Westerbork kwam ook nog even voorbij, waarbij de meningen ook uiteen liepen. Marinus Louissen (CDA) constateerde dat bijna iedereen het mooi vindt worden, maar Kerssies hoorde dagelijks andere geluiden: 'Zoals waar is onze brink gebleven? Het is allemaal blik wat er staat.' Hij betwijfelde of vooraf de inspraak en info wel goed was geweest. Dat was het geval volgens Louissen en Beugel.

Samenvattend kan gesteld worden dat het een informatief avondje was waarbij buurtbewoners wat pijnpunten konden aansnijden die regelmatig bruikbare antwoorden opleverden, maar het politieke vuurwerk moet nog komen. Dat kan nog op vijf momenten, zoals 28 februari bij het verkiezingsdebat van Lokaal FNV Midden-Drenthe in zaal Muller Beilen.