Van de notaris
Door Ellen van Pelt

Zonder schriftelijke vastlegging geen koop

Met grote regelmaat ontvang ik de laatste tijd telefoontjes waarin partijen vertellen dat ze (zonder tussenkomst van een makelaar) snel tot de daadwerkelijke overdracht willen overgaan en er geen koopovereenkomst is getekend.

Tja, en dat gaat niet lukken. Sowieso niet vanwege mijn volle agenda en alles wat je nog moet regelen voor de financiering,  maar belangrijker is dat de wet voorschrijft dat een koopovereenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd als een particulier een woning koopt. Dit vereiste is naast de drie dagen bedenktijd destijds in het leven geroepen om de particuliere consument te beschermen. De koper heeft zodra de koopovereenkomst schriftelijk is vastgelegd en een afschrift daarvan heeft ontvangen, nog drie dagen de tijd om alsnog af te zien van de koop.

In de praktijk wordt niet vaak gebruikt gemaakt om van de koop af te zien; de koper heeft zich er voldoende van vergewist tot koop over te willen gaan en bevestigt dit dan ook door het tekenen van de koopakte.

Maar wat nu als tussen A en particulier B een mondelinge koopovereenkomst is gesloten, die niet wordt gevolgd door schriftelijke vastlegging en als enkele weken daarna A opnieuw een koopovereenkomst sluit met particulier C, welke koop wel schriftelijk wordt vastgelegd. Kan B zich beroepen op de eerder gesloten koopovereenkomst, met andere woorden, heeft B een ouder recht dat moet voorgaan? En heeft C door te profiteren van de wanprestatie van A onrechtmatig jegens B gehandeld?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft in 2012 geoordeeld, dat het niet in acht nemen van het schriftelijkheidsvereiste tot nietigheid van de koopovereenkomst leidt. Dit betekent dus dat B geen ouder recht heeft en C niet onrechtmatig heeft gehandeld door een schriftelijke koopovereenkomst te sluiten met A.

Bent u voornemens een woning te kopen en heeft u mondeling overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de koop is gesloten, laat dit dan zo spoedig mogelijk vastleggen. Als particuliere koper heeft u dan nog steeds drie dagen bedenktijd om eventueel van de koop af te zien.

Ik kan u daarin deskundig adviseren en indien u dit wenst de koopovereenkomst voor u opstellen. Wel graag van te voren een afspraak maken.