Waarom is duurzame inzetbaarheid zo belangrijk?

Bedrijven kunnen duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers niet langer negeren. Natuurlijk was het altijd al belangrijk dat oudere medewerkers zo lang mogelijk goed bleven functioneren. Maar inmiddels zijn duurzaam inzetbare medewerkers voor bedrijven van levensbelang.

AOW-leeftijd

Tot ruim tien jaar geleden boden veel bedrijven (vanuit cao-afspraken) VUT en later pre- pensioenregelingen aan. Dat maakte dat werkgevers zich minder bekommerden over de ontwikkeling van medewerkers vanaf de leeftijd van 55 jaar. De medewerker had zijn horizon voor het stoppen met werken immers in zicht. Zelf investeren in opleiding en ontwikkeling was niet nodig. Ook de werkgever kon zich deze luxe veroorloven want de kosten werden toch gedragen door VUT en pensioenfondsen. Die tijden liggen achter ons want de medewerker moet doorwerken tot 67 jaar en 3 maanden. Een bedrijf moet zich nu veel meer focussen op training en coaching. Dit is een aandachtsgebied voor de HRM-afdeling. Als een bedrijf hier hulp bij nodig heeft, is deskundig personeelsadvies dé oplossing. In 2021 is er weer een nieuw peilmoment gepland afhankelijk van de levensverwachting. Ondanks de bezwaren vanuit werkgevers en werknemersorganisaties is niet uit te sluiten dat de AOW-leeftijd weer verder stijgt.

Veranderende werkomgeving

Bedrijven zijn snel aan het veranderen van hiërarchische organisaties met managementlagen naar een platte organisatie met zelfsturende teams en van lange dienstverbanden naar flexibele contracten. Bedrijven innoveren en de robotisering neemt toe. Zo zijn jongeren al volop bezig met de technologische vernieuwing en spelen ze in op flexibiliteit. Oudere medewerkers hebben hier logischerwijs meer moeite mee. Zij kunnen hierbij meer geholpen, ondersteund maar vooral meer geprikkeld worden.

Feit is dat deze groep bij de bedrijven werkzaam blijven. De organisatie vergrijst deels door financiële gebondenheid en anderzijds door betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers. Daarnaast zal deze groep niet makkelijk zelf ontslag nemen door een arbeidsmarkt die de 50-plusser al bijna afschrijft. Hoewel dit de samenleving kwalijk te nemen is, lijken er weinig kansen voor deze groep te zijn. Het is zaak dat het bedrijf zelf een manier vindt om de deze groep van medewerkers gezond, vitaal, gemotiveerd en betrokken te houden.

Hoe houd je medewerkers gezond?

Vroeger ging de vakbekwaamheid van medewerkers een leven lang mee. Tegenwoordig verouderen kennis en ervaring veel sneller. Omdat de technologie voortdurend verandert, wijzigt ook de inhoud van het werk continu. Daarom hebben afgestudeerde jongeren vaak meer relevante kennis dan ouderen met tientallen jaren werkervaring. Voor een 50-plusser is het dan ook niet meer mogelijk om de tijd uit te zitten met precies hetzelfde werk. Hij of zij kan alleen duurzaam inzetbaar zijn door mee te veranderen.

Bedrijven hebben er dus alle baat bij om hun medewerkers gezond, betrokken en bevlogen te houden in alle fasen van hun dienstverband. Maar hoe doe je dat?

Door hun duidelijk te maken wat je van hen verwacht, naar hen te luisteren en hen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers ervaren hierdoor meer werkplezier en presteren beter.

Verantwoordelijk

In essentie is en blijft de medewerker altijd verantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling. Wat nu goed werkt, is over tien jaar waarschijnlijk irrelevant. Het belangrijkste in dit verband is om met elkaar het gesprek aan te gaan en elkaar aan te spreken vanuit positieve zin. Hoe ziet de baan er over 3 jaar uit? Is er dan plek voor de medewerker? Hoe ziet de medewerker het zelf en welke actie hoort daarbij? Dit zijn vragen die relevant zijn voor de ontwikkeling van de medewerker. Door het stimuleren en initiëren van gezondheidsprogramma’s coaching, training en opleiding creëer je duurzame en bovendien brede inzetbaarheid.

Heeft u advies nodig over duurzame inzetbaarheid?

De HR-experts van Werkxe zijn gespecialiseerd in personele vraagstukken. Met onze jarenlange praktische ervaring bieden wij oplossingen op maat. Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van onze HR-experts bij projecten als duurzame inzetbaarheid of ondercapaciteit. Onze specialiteit ligt vooral in het on-the-job overdragen van specifieke kennis. Werkxe werkt als breed georiënteerde HR-dienstverlener vanuit één loket samen met haar partners Preventix Arbodiensten en Experix Reïntegratie, samen aan een unieke combinatie op het gebied van ziekteverzuim, vitaliteit en reïntegratie.