Jubilerend KKS Beheer BV nu ook Hofleverancier

Smilde - Half Smilde en omstreken leek zaterdag uitgelopen voor de open dag bij het bedrijf Koers (K.K.S. Beheer B.V.) dat 100 jaar bestaat. Daarvoor waren al twee jubileumdagen geweest voor genodigden en sinds vrijdagavond kwam de kroon op het eeuwfeest: het bedrijf mag zich Hofleverancier noemen.

Commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, reikte hoogstpersoonlijk het predicaat uit met het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’.

Achtste bedrijf

Het bedrijf had het predicaat aangevraagd in verband met de viering van zijn 100-jarige bestaan. In Drenthe is K.K.S. Beheer B.V. het achtste bedrijf dat het predicaat krijgt. De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen, met de toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier", toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een belangrijke plaats innemen in hun regio. De onderneming moet daarnaast minstens honderd jaar bestaan en van onbesproken gedrag zijn. Het predicaat hofleverancier werd in 1815 ingevoerd door Koning Willem I.

Saamhorigheid

Een van de drie directieleden, Klaas F Koers wist dat het predikaat er aan kwam: 'Een paar wisten het. Voor de meesten was het een verrassing. Een hele eer en we zijn er enorm trots op. We zijn een bedrijf dat nog steeds groeiende is met heel goede mensen aan het werk. Het allermooiste is onze platte organisatie en de saamhorigheid. We doen alles samen met elkaar en aan het eind van de week drinken we samen een biertje. We zijn de vierde generatie en de opvolgers zijn er ook. Die gaan naar een soort Koers-klasje waar ze worden voorbereid. Het blijft zeker een familiebedrijf.'

De Actief

Koers is inderdaad een echt familiebedrijf en inmiddels is de leiding in handen van de vierde generatie Koers: Klaas J Koers, Klaas F Koers en Jan Koers  Ze staan aan het hoofd van een bedrijf met een rijk verleden en hebben het oog gericht op de toekomst en dan met name op milieu en duurzaamheid.. 
Destijds begon het allemaal met Johannes Koers, een oud-zeeman die zich in Hoogersmilde vestigde en vele jaren met zijn motorschip De Actief een beurtvaart op Groningen onderhield.
Na de oorlog namen zijn zoons Klaas en Jan Koers het bedrijf van vader over en ze maakten er een transportbedrijf van. Het schip ging weg en er kwamen vrachtauto’s voor in de plaats.
In de jaren zeventig richtte de derde generatie in de persoon van Joop Koers en Frits Koers de aandacht steeds meer op de handel. Eerst ging het vooral om zand. Ze begonnen met een zandafgraving aan de Grietmanswijk in Bovensmilde.

Inmiddels hebben Klaas J, Klaas F en Jan Koers het bedrijf rond het jaar 2000 van hun vaders overgenomen. Productontwikkeling in eigen beheer is de belangrijkste troef van het bedrijf.

Duurzaamheid

Bij de producten van Koers gaat het om duurzaamheid en hergebruik. Grondstoffen worden opnieuw gebruikt en behouden daarmee hun waarde. De producten die het bedrijf verkoopt, onderscheiden zich door kwaliteit en milieutechnische eigenschappen. De halfverhardingsproducten Koersmix zijn op dit moment de belangrijkste producten. Koers verzorgt ook de aanleg van de wegen en paden met deze producten in binnen- en buitenland.

Onderdelen

KKS Beheer heeft drie vestigingen in Nederland plus vestigingen in Duitsland en België. In totaal werken er zo’n vijftig mensen. Binnen KKS Beheer zijn de volgende ondernemingen ondergebracht:

  • Koers Transport BV
  • Koers Handel BV
  • Koers Aannemingen BV
  • Koers Research BV
  • Koers GmbH Duitsland
  • Koers bvba België