Inspectie complimenteert docenten CSG Beilen

Beilen - De onderwijsinspectie is nogal positief over de lessen die worden gegeven op de locatie CSG Beilen van scholengemeenschap Vincent van Gogh. In hun onlangs verschenen onderzoeksrapport schrijven ze dat de manier waarop de docenten lesgeven ‘een compliment waard is’.

Directeur Rolf Albring is uiteraard trots op de resultaten in het rapport, maar niet verbaasd: ‘Het is eigenlijk een rapport zonder grote verrassingen. We krijgen complimenten voor de dingen waar we zelf ook tevreden over zijn en de verbeterpunten die ze noemen zien wij zelf ook. Dat geeft ons een goed gevoel.’

Hoe vaak komt de inspectie op school?

‘De onderwijsinspectie komt elke vier jaar op school kijken. Alleen als ze het nodig vinden komen ze tussendoor terug. De inspectie van april was een normaal bezoek. Omdat de inspectie tevreden is over wat we doen, zien we ze waarschijnlijk pas over vier jaar terug.’

Waar ging het compliment precies over?

‘Geen leerling is hetzelfde. Dus in een klas heb je ook te maken met verschillen. De ene leerling vindt het onderwerp nog lastig, de ander kan eigenlijk al verder. Vooral in de eerste klassen zijn die verschillen soms best groot. Om alle leerlingen goed te helpen vinden we het belangrijk dat de docenten in hun lessen zo goed mogelijk rekening houden met die verschillen. Op een basisschool is dat heel normaal, daar heb je altijd veel verschillende niveaus in een klas. In het voortgezet onderwijs is dat zogenaamde differentiëren minder standaard. Daarom ben ik heel blij dat het compliment juist hierover gaat.’

Had de inspectie ook nog verbeterpunten?

‘Natuurlijk, het kan altijd nog beter. We vonden het vooral belangrijk dat het geen grote verrassingen zouden zijn en dat was ook niet zo. De punten die ze noemden hadden we zelf ook gezien. Het is bijvoorbeeld belangrijk om aan het einde van de les nog even te kijken wat het doel van de les precies was, en of dat is gelukt. Dat schiet er nog wel eens bij in. Dus het is goed om daar mee aan de slag te gaan.’

Wat betekent het rapport voor de school?

‘Het betekent dat we heel goed bezig zijn. De lessen die we geven zijn de basis en daarom vind ik het heel belangrijk dat de inspectie daar positief over is. Uiteindelijk zitten leerlingen namelijk zeven uur per dag in de lessen. Dan is het wel heel belangrijk dat dat goed voor elkaar is. Natuurlijk organiseren we, net als veel andere scholen, buiten de lessen ook veel leuke activiteiten op het gebied van sport, techniek, cultuur en lifestyle, maar de basis voor een diploma wordt uiteindelijk wel in het klaslokaal gelegd. Dus als de inspectie zegt dat docenten de lessen goed voor elkaar hebben, dan ben ik daar heel blij mee.’