Dorpen tonen hun kracht aan gemeentebestuur

Midden-Drenthe - Dorpenoverleg neemt zaterdag de gemeenteraad en het college mee voor een zogeheten ‘Krachttoer’ langs een aantal buitendorpen en buurtschappen op 29 september 2018. Tijdens deze Krachttoer laten de inwoners zien wat de kracht is van hun activiteiten voor de leefbaarheid van hun directe omgeving.

De Krachttoer wordt gevolgd door een werkconferentie op 31 oktober waarvan de onderwerpen bekend gemaakt worden tijdens het bezoek aan de dorpen.

Leefbaarheid

Het initiatief is samen met Welzijnswerk Midden-Drenthe en een van de contactambtenaren uitgewerkt. Willem Tanis, voorzitter van het Dorpenoverleg verwacht dat het een zeer informatieve dag wordt voor het gemeentebestuur: ‘Er is een nieuw gemeentebestuur met een coalitieakkoord met een linker en rechter grens. Wat betreft de invulling gaan ze met de bewoners in gesprek en dat grijpen wij aan om als platform te dienen. Ze doen eerst een rondje langs de dorpen om te zien wat er gaande is en we hebben de deelnemende dorpen gevraagd om wat te regelen. Het gaat om Witteveen, Drijber, Elp, Nieuw-Balinge en Hijken en zij laten zien hoe een en ander gaat en is gegaan. Het wordt vooral een gedachtenwisseling over leefbaarheid. Daarbij moet je denken aan zaken als vervoer, vergrijzing, dorpshuis en eigen budgetten. Het doel is te komen tot gemeenschappelijke hoofdpunten of wel een maatschappelijk akkoord. Klaar zijn voor de toekomst.’