Vroeg of laat

Afval scheiden is een must en er wordt van alles aan gedaan om dit zo optimaal mogelijk te doen. Landelijk werd vorig jaar 57 procent van het afval gescheiden ingezameld, vooral via gft (groent- , fruit- en tuinafval) en pmd (verpakkingen).

In Midden-Drenthe zitten we op 76 procent en daarmee is het doel voor 2020 al gehaald. Restafval landelijk was 180 kg en in Midden-Drenthe 141 kg per persoon. Dat moet trouwens 100 kg worden in 2020.

Die betere cijfers zijn in lijn met het beeld dat het platteland zeker een keer zo goed gescheiden inzamelt. Cijfermatig zijn we op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Dat vindt iedereen en vooral ook D66, GroenLinks en ChristenUnie die met invoering van diftar (gedifferentieerde afvatarieven) het gescheiden inzamelen een extra stimulans willen geven. Ze willen meer ambitie onder het motto: minder restafval aan de weg zetten levert geld op. Of wel, de vervuiler betaalt.

De rest van gemeenteraad ziet weinig heil in de haast en verwacht dat met wat meer voorlichting de ingeslagen weg naar het gewenst eindpunt leidt. Zoals bekend leiden vele wegen naar Rome en we zullen er wel komen, vroeg of laat.

Ron de Vos