Gemeentelijk zonnepark Smilde komt er wel

Smilde - D66 had wel wat bedenkingen over risico’s en precedentwerking, maar het collegevoorstel om het zonnepark bij bedrijventerrein Leemdijk in Smilde in eigen beheer te exploiteren ging donderdagavond bij de raadscommissie ruimte en groen als een hamerstuk naar de raadsagenda.

Raadslid Arnoud Knoeff (D66) vroeg zich af of er geen procedurele risico’s aan kleefden en of het financiële verhaal onder het project wel afdoend was: ‘Waarom zelf doen? Waar is het bedrijfsplan? Gaat een bank 5,5 miljoen euro (nodig voor de aanleg) even ‘weggeven’ op basis van een stuk van acht pagina’s? In het bedrijfsleven zou het geen kans van slagen hebben.’ Ook wees hij op de kans dat andere initiatiefnemers van zonneparken, die voorlopig in de wachtkamer zijn gezet in afwachting van nieuw beleid, aankloppen met de vraag: waarom jullie wel en wij niet?

Geld komt er wel

Wethouder Jan Schipper wees er op dat het plan afgedekt is en ook geen staatssteun betreft. Schipper noemde het een kans die niet vaak voorkomt en het geld komt ook wel: ‘Er ligt een zo goed als waterdichte businesscase onder en het is afgedekt door de ESD-subsidie. De bank zal niet moeilijk doen. Die 5,5 miljoen kunnen we lenen tegen marktconforme rente. Het is nog niet duidelijk over welke periode het afgelost wordt.’

Brede steun

Er waren nog twee varianten voor het zonnepark, maar die hadden meer nadelen. Er was verder vanuit de commissie een brede steun en vooral het gegeven dat de opbrengst vanuit de opgewekte energie naar een duurzaamheidsfonds gaat. Daarmee kunnen dan andere duurzaamheidsplannen gerealiseerd worden.

De ChristenUnie vroeg nog wel om vaart te maken. Raadslid Henk Heideveld: 'Over vier jaar kunnen we de eerste opbrengst hebben. Op naar het volgende plan, want er is haast geboden. In 2050 moet Nederland CO2-vrij zijn.'