Vragen over hogere kosten fietspad en plein

Beilen - De najaarsnota riep donderdagavond tijdens de raadscommissie ruimte en groen nogal wat vragen op in verband met deels uitgevoerd werk, hoge restantbedragen en hogere kosten.

Vooral de vier ton die het net aangelegde fietspad (was 6,5 ton) tussen Beilen en Hijken meer kostte had voor verbazing gezorgd. Nog niet eens wat betreft de hoogte, maar vooral het late moment van mededelen. Iets dergelijks had zich al eerder voorgedaan en nu werd de commissie weer geconfronteerd met zo’n ‘nabrander’.

Fietspad

De oorzaken waren divers zo liet wethouder Anique Snijders weten nadat ze zich had verontschuldigd voor de late melding: ‘Het fietspad was al in aanleg toen een deel nog niet gedaan kon worden. Er waren metingen gedaan en de bodem was daar niet goed. Er moest extra grond aangevoerd en ook nog extra grond aangekocht.’ Verder waren de kosten voor de aannemer  hoger en zo waren er nog een paar zaken. De vierkante meterprijs voor de extra grondaankoop moest ook weer doorberekend worden ten gunste van de eerdere verkopers van grond.

Plein

Een soortgelijke klacht kwam er ook vanuit D66 naar aanleiding van de extra 175.000 euro bovenop de 500.000 euro voor de aanpak van het Van Weezelplein in Westerbork. Wethouder Dennis Bouwman herinnerde er aan dat dit een jaar geleden al gedeeld was met de commissie. De extra kosten zaten volgens het college in extra investeringen voor het behoud van bomen, extra kasten voor stroomvoorziening en meer aandacht voor duurzaamheid en kwaliteit bij de uitvoering.

Kerstverlichting

Verder was er nog een poging van Henk Heideveld (CU) om het college zover te krijgen om ook wat geld te steken in de aanschaf van nieuwe kerstverlichting (5000 lampjes) voor langs de vaart in Smilde. Die was in de eerste week van dit jaar gestolen en nieuwe verlichting kost 40.000 euro. Het jubilerende bedrijf Koers doneert een x-bedrag en ook de provincie komt met 15.000 euro over de brug.

Wethouder Bouwman herinnerde Heideveld er aan dat er vanuit het gemeentelijke project Mooi Op Eigen Kracht al een bedrag naar deze verlichting is gegaan.