Dorpenparticipatie Midden-Drenthe in linkerrijtje

Nieuw-Balinge - Zeker honderd Midden-Drenten namen woensdagavond deel aan de werkconferentie in dorpshuis de Heugte in Nieuw-Balinge en die gingen waarschijnlijk na afloop naar huis met het terechte gevoel dat ze goed bezig zijn in hun dorpen en buurtschappen, maar ook dat er nog werk aan de winkel is.

De gastspreker, de veelgevraagde participatiedeskundige Joop Hofman vond dat de Midden-Drentse dorpen opvallend ver zijn in hun participatiebezigheden. Hij had de dorpen ook bezocht in een onlangs gehouden werkbezoek van het gemeentebestuur: ‘Dat was de hele dag een participatiefeestje. Zoals in Drijber hoe ze daar de zaken regelen. In nog geen vijf minuten werd me duidelijk hoe verschillende partijen erbij betrokken werden. Als een soort wortelstelsel in het dorp. Door dat worstelstelsel heb je relaties met elkaar. Dat zag ik ook in andere dorpen en daar gaat het om. Dan krijg je een sterke boom. Met z’n allen krijg je ook meer voor elkaar. Je merkt dat in Midden-Drenthe jarenlang geïnvesteerd is in de participatie. Er is zoveel initiatiefenergie in de dorpen. Daar lopen jullie grandioos mee voorop. Ik kijk niet naar Nederland , maar naar jullie. Het is goud wat ik gezien heb.’
Om aan te geven hoe het staat met de participatie in de dorpen, maakte hij de vergelijking met de stand in de eredivisie: ‘Jullie staan in het linkerrijtje.’

Burgerbegroting

Hofman had nog wat tips en ook een aanbeveling: ‘Ik denk dat jullie rijp zijn voor een burgerbegroting (burgers praten mee en meebeslissen over besteding van gemeentegelden). Begin ook eens een innovatielab om nieuwe dingen te ontwikkelen en uit te voeren. Maak een ontregelbrigade om ruimte te maken op het gebied van regels en gewoonten en herwaardeer het kleine. Pak kleine initiatieven op. Doe het met elkaar. Je hebt elkaar nodig, dorpen, DOM, gemeente en welzijn. Je kan van elkaar leren.’

Verandering

De aanleiding voor de avond was dat al jaren initiatieven ontplooid worden om de leefbaarheid in het dorp te behouden en vooral te versterken, maar dat ondertussen de maatschappij snel verandert. Dorpenoverleg Midden-Drenthe (DOM) vond het wel eens tijd worden om samen met welzijnswerk een info- en brainstorm-avond te beleggen, nadat er eerder ook een rondgang van het gemeentebestuur langs enkele dorpsinitiatieven, de Krachttoer, had plaatsgevonden. Daarbij was wel duidelijk geworden dat er veel kracht en vitaliteit in de dorpen zit, maar dat maatschappelijke veranderingen van de laatste jaren vragen om een herijking van het dorpenbeleid. Dat is na twintig jaar wel toe aan een opfrisbeurt en omdat er een relatief nieuw gemeentebestuur zit, vond DOM het een goed moment om nu het reilen en zeilen in de dorpen eens bij langs te gaan. De voorzitter van DOM, Willem Tanis sprak aan het begin van de werkconferentie de hoop uit dat er iets werkbaars uit zou komen: ‘Het zou mooi zijn als we tot een resultaat komen waarmee we verder kunnen.’ 

Boom

Hij werd na drie uur praten en luisteren op zijn wenken bediend, want uit de groepsgesprekken kwamen tientallen suggesties en aandachtspunten naar voren die op een later moment na een selectie weer besproken worden met de dorpen en buurten. Deze input werd middels briefjes aan een symbolische boom gehangen.
Er kwamen zaken naar voren als uitbreiding functionaliteit van dorpshuis De Heugte om ouderen te faciliteren met een dagopvang en samen eten: ‘Dan kun je ouderen langer in je dorp houden.’. Maar ook beter vervoer en woningen voor eigen inwoners en het oppakken van kleine projecten, want daar is de meeste animo voor.

Popbandje

Willem Tanis sloot ‘de avond af met de belofte: ‘We komen weer bij elkaar en de resultaten blijven we boeken.’ 
Tussen de bedrijven door was er een spetterend en ook aandoenlijk optreden door een popbandje van vijf jonge inwoners van Wijster die met hulp twee medewerkers van de Rijdende Popschool een onderhoudende show verzorgden. Ook dat is dorpskracht, het aanbieden van activiteiten.