Tjisse Stelpstra voorgedragen als lijsttrekker ChristenUnie

Beilen - Het provinciaal bestuur van de ChristenUnie in Drenthe draagt Tjisse Stelpstra bij de leden voor als kandidaat lijsttrekker voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2019. Tjisse Stelpstra is op dit moment namens de ChristenUnie lid van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Zijn gedrevenheid en grote politieke, bestuurlijke en ambtelijke ervaring binnen het openbaar bestuur maken hem tot een uitstekende kandidaat, aldus het bestuur. Tjisse Stelpstra (57) heeft het grootste deel van zijn loopbaan binnen het openbaar bestuur vervuld. Als ambtenaar werkte hij bij de Provincie Noord-Holland en meest recent als gemeentesecretaris van de gemeente Midden-Drenthe.

Daarna was hij voorzitter van het college van bestuur van de Gereformeerde Scholengroep te Groningen. Politieke ervaring deed Tjisse Stelpstra op als statenlid in Noord-Holland (1991-1995) en vanaf 2007 in Drenthe. Hij was daar eerst commissielid, waarna hij in 2011 fractievoorzitter van de ChristenUnie in Provinciale Staten werd. Vanaf 2015 is hij actief als gedeputeerde in Drenthe. Met onder andere de portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Klimaat en Energie heeft Tjisse Stelpstra zich als een betrokken en bekwaam bestuurder geprofileerd.

Het provinciaal bestuur van de ChristenUnie in Drenthe kiest in de top van de kandidatenlijst voor continuïteit. De huidige fractieleden Bernadette van den Berg (fractievoorzitter), Roy Pruisscher en Harm Henk Veldsema worden als eerst volgenden op de lijst voorgedragen. Karel Groen (voorzitter van het bestuur): “We hebben op dit moment een uitstekend team zitten met de fractie en onze gedeputeerde. De afgelopen jaren hebben zij in gezamenlijkheid laten zien dat de ChristenUnie een goede inhoudelijke bijdrage levert aan het besturen van onze provincie. Dat zetten we graag voort.”

Op 20 november beslissen de leden tijdens de ledenvergadering over het voorstel van het bestuur.