‘Terugkeer van technische School in Beilen’

Regio - Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wil de terugkeer van de Technische School. Beilen is daarvoor een centraal geschikte plaats.

In het verkiezingsprogramma werd dit onderwerp reeds kenbaar gemaakt en ook tijdens de behandeling van de perspectiefnota werd hier aandacht voor gevraagd. Fractievoorzitter Charles de Haas: ‘De vele positieve reacties, zeker ook van buitenaf, sterken ons in de mening dat het nu de hoogste tijd wordt om, zeker ook in samenwerking met ondernemers en het basisonderwijs, zo’n school voor middelbaar technisch onderwijs te verwezenlijken.’

Het voorstel

Het voorstel luidt als volgt: ‘De Raad verzoekt het college om te onderzoeken of er samenwerking mogelijk is met de partijen die nu bezig zijn met Middelbaar Onderwijs in Beilen. Voor de ontwikkelingskosten is het wenselijk een bedrag van 50.000,- ter beschikking te stellen, om als voorbereidingskosten te reserveren. Uit de incidentele ruimte van het positief saldo voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Het is belangrijk, dat het middelbaar onderwijs wordt uitgebreid, met een technische school, of een variant daarop. Er is heden ten dage veel vraag naar mensen met een technische opleiding. Machinebankwerk, bouwvakkers, electriciëns en anderen. Of dat een aparte onderwijsinstelling moet zijn of een onderdeel van bijvoorbeeld de nieuwe school voor voortgezet onderwijs, die gebouwd gaat worden in Beilen, kan onderzocht worden. Wellicht bestaat de mogelijkheid, om samen met, of in samenwerking met het bedrijfsleven opleidingen te verzorgen, die aansluiten bij de vraag die er is.’