Subsidieregeling voor ondernemers centrum Beilen

Beilen - Ondernemers in het centrum van Beilen kunnen vanaf 1 december een beroep doen op de Regeling Stimuleringsfonds Centrum Beilen. De regeling is één van de instrumenten die de gemeente inzet om samen met de ondernemers het centrum van Beilen aantrekkelijker en compacter te maken.

Vorig jaar vroeg de gemeente inwoners, bezoekers en ondernemers van het centrum van Beilen om ideeën aan te dragen voor het aantrekkelijker maken van het centrum. Zo’n 600 mensen gaven gehoor aan die oproep. Op basis van al deze ideeën is een centrumvisie opgesteld met een daarbij horend uitvoeringsprogramma. “We zijn blij dat zoveel mensen hun ideeën voor het centrum van Beilen hebben aangedragen, aldus wethouder Anique Snijders. ”Daaruit blijkt dat dit onderwerp leeft bij onze inwoners. Het is nu tijd om aan de slag te gaan! Als gemeente gaan we binnenkort van start met de herinrichting van de openbare ruimte en ik hoop dat deze regeling een mooie steun in de rug van de ondernemers vormt”.

Vier soorten subsidies

Binnen de regeling zijn vier soorten subsidies, de verplaatsingssubsidie, planontwikkelingssubsidie, transformatiesubsidie en gevelverbeteringssubsidie. Ondernemers kunnen de subsidie onder meer aanvragen voor verplaatsing van hun onderneming van buiten het kernwinkelgebied naar binnen het kernwinkelgebied of het herontwikkelen van vastgoed in het zogenaamde transformatiegebied van een winkel naar bijvoorbeeld een woning.