PvdA wil eenzaamheid ouderen aanpakken

Beilen - PvdA Midden-Drenthe wil een einde maken aan de eenzaamheid van veel ouderen. De fractie heeft daarom een motie ingediend.

Het college van B en W wordt verzocht te komen met een op Midden-Drenthe gerichte uitwerking van het landelijke Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

Primair verantwoordelijk

‘Ouderen blijven langer op zichzelf wonen en dat vergroot de kans op eenzaamheid. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor een aanpak tegen eenzaamheid. Het kabinet bepleit in het ‘Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid’ enkele maatregelen, zoals het vormen van een lokale coalitie tegen eenzaamheid. De gemeente moet daarin met andere organisaties afspraken maken hoe de eenzaamheid aan te pakken. Nu heeft de gemeente Midden Drenthe een relatief goed sociaal beleid. En in de dorpen is een goed netwerk, om zoveel mogelijk bewoners te bereiken, waarbij Welzijnswerk Midden-Drenthe daar een belangrijke rol speelt. Toch baart de eenzaamheid onder ouderen zorgen’, aldus de fractie.

Aspecten die volgens de PvdA de eenzaamheid (deels) kunnen opheffen zijn:

• Het hebben van (vrijwilligers)werk zorgt voor contacten en structuur in het leven van betrokkenen.

• Het gemakkelijker maken voor mensen met een chronische ziekte of een beperking om mee kunnen blijven doen in de samenleving.

• Een effectief gemeentelijk armoedebeleid dat iedereen bereikt, zodat financiële belemmeringen contacten met naasten niet in de weg staan.

• Het realiseren van voldoende, betaalbare woonvormen, die uitnodigen tot onderling contact en burenhulp tussen de bewoners.