Feestelijke opening van Smildergerveen

Bovensmilde - Het nieuw ingerichte gebied Smildegerveen bij Bovensmilde wordt komende dinsdag feestelijk geopend. De afgelopen jaren is in het gebied gewerkt aan extra waterberging en versterking van de natuur in relatie tot de landbouw.

Door de nieuwe inrichting van het gebied is de beschikbare waterberging toegenomen. Hierdoor is het gemaal Ravensmeren beter in staat om het gewenste waterpeil in het landbouwgebied vast te houden. Door het dempen van de Schaapshokwijk en het aanleggen van kades is er in het Fochtelooërveen meer ruimte voor de ontwikkeling van natuur.

De provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, Natuurmonumenten, waterschap Noorderzijlvest en Arcadis werkten de afgelopen jaren samen aan de uitvoering van de werkzaamheden in het Smildegerveen.