Wie helpt dit kerkhof in stand te houden?

Door Marjan Zinger BEILEN - Het is de gemeente een doorn in het oog dat veel graven op de begraafplaats aan de Torenlaan in Beilen in vervallen toestand verkeren. Reden voor een ambtenaar om Lute van de Bult als bestuurslid van de Historische Vereniging Gemeente Beilen in de wandelgangen aan te schieten en dit probleem voor te leggen.

Van de Bult erkent het probleem is en wil actie om dit kerkhof van de ondergang te redden: 'Stel je voor dat de gemeente gaat ruimen. Dat zou zonde zijn. Je kunt niet alles bewaren, dan begrijp ik. Maar hier liggen allemaal mensen, die inwoners van Beilen zijn geweest. Er wordt in Beilen al zoveel aan de kant geschoven en dit mag niet verloren gaan.' Op het kerkhof aan de Torenlaan, vooral het voorste deel, liggen nogal wat graven die vervallen zijn. Op dit deel liggen bekende Beilenaren, zoals Roel Reijntjes. Van de Bult wil voorkomen dat in de toekomst dit kerkhof plaats moet maken voor bijvoorbeeld woningbouw: 'Het zal denk ik niet gebeuren dat binnen 20 jaar daar gebouwd gaat worden. Maar toch....' De historische vereniging heeft langs dit kerkhof aan de Torenlaan de Roel Reijntjes wandelroute uitgezet. Die gaat er dus bij langs. Van de Bult vertelt dat het geregeld voorkomt dat wandelaars meteen even een kijkje nemen bij het graf van de bekende dichter, dat letterlijk om de hoek ligt. Het probleem van de gemeente is dat op deze begraafplaats aan de Torenlaan veel graven liggen waarvan geen familie bekend is. Het betreft allemaal zeer oude graven, soms verzakt, soms zit een paal los, van een ander graf zitten de kettingen los en bij weer een ander graf is de steen vergroeid in een boom. Kortom, problemen van groot tot klein die bijna in alle gevallen verholpen kunnen worden. Van de Bult: 'Ik wil een werkgroep formeren die in kaart brengt wat het achterstallig onderhoud is en wat er moet gebeuren om dit kerkhof weer netjes te krijgen.' Hij hoopt dat veel mensen zich aanmelden voor dit doel: 0593-523957. Op de onlangs gehouden filmavonden van de historische vereniging heeft Lute van de Bult zijn idee voorzichtig geopperd: 'De reacties waren positief en ik hoop dat het balletje nu gaat rollen.'