Geluidsscherm Spier vervormt

Spier - Het geluidsscherm Spier dat ruim een jaar geleden feestelijk in gebruik werd genomen vertoont gebreken. Sinds dit voorjaar zijn vervormingen van het geluidsscherm te zien aan beide kanten, maar vooral aan de A28-zijde.

Op één plek is een hoeveelheid keien onder het gaaswerk uitgekomen. De situatie levert geen gevaar op, maar er moet wel wat aan gedaan worden, aldus de gemeente.

Bewegen

Beleidsmedewerker Abe Kooi: ‘We dachten eerst dat het door het gewicht kwam. Het scherm blijkt meer te bewegen dan gedacht. Alles beweegt. Hij zwaait meer dan berekend. Er wordt nu eerst gekeken wat de exacte oorzaak is. Het scherm bestaat uit stalen profielen en is stevig genoeg.’

Manden

Het geluidsscherm is opgebouwd uit een fundering met palen waartussen geluidsabsorberende panelen zijn geplaatst. Aan de beide buitenkanten (A28-zijde en dorpszijde) zijn schanskorven aangebracht. Dit zijn metalen manden/korven met daarin keien. De schanskorven zijn aangebracht voor de landschappelijke inpassing en hebben geen geluidsabsorberende- en constructieve functie.

De verantwoordelijk aannemer, Bouwhuis Aannemingsmaatschappij, heeft geprobeerd het te herstellen, maar zonder goed resultaat. De vervormingen herhaalden zich op andere plekken. Een grondig herstel is nodig en Kooi verwacht dat het onderzoek in januari waarschijnlijk kan beginnen.

Stalen netten

Het geluidsscherm is stevig gebouwd en zal niet omvallen, zo verzekert de gemeente: ‘In het meest extreme geval vallen de keien door gaten uit de schanskorven. Om dat te voorkomen hebben wij tijdelijk stalen netten aangebracht. De vervormingen zijn nu gestabiliseerd en daarmee heeft de aannemer ons de garantie gegeven dat er geen gevaar is voor de bewoners en de weggebruikers.’