Steun mensenrechten: schrijf een brief

Beilen - Op maandag 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, houdt Amnesty International de wereldwijde schrijfactie ‘Write for Rights’. Daarbij worden door vrijwilligers brieven geschreven naar autoriteiten van landen, voor mensen die onrecht is aangedaan. Het motto is ‘schrijf een brief, verander een leven’.

Ook in Beilen is er zo’n schrijfactie op die dag in de bibliotheek (19.30 - 21.30 uur). De inloop is vrij, dus je kunt elk moment binnenkomen en meeschrijven. De school CSG Beilen heeft al toegezegd mee te doen.

Deze schrijfactie in Beilen is op poten gezet door de plaatselijke Amnesty werkgroep, de PKN kerk en het Humanistisch Verbond.

Het werkt

Werkgroeplid Henk Timmerman: ‘Het gaat om mensen die gevangenzitten, omdat ze opkomen voor de rechten van anderen, die worden gemarteld omdat ze voor hun mening uitkomen of die worden bedreigd om wie ze zijn. Door al die miljoenen brieven verandert hun leven: ze komen vrij, hun marteling stopt of ze krijgen bescherming. Omdat de regering zich onder druk gezet voelt. Het werkt echt.’ Een ander werkgroeplid, Margreet Nieuwpoort: ‘We doen een appel op regeringen van landen waar veel onrecht heerst. Die leiders moet je bij de les krijgen wat betreft mensenrechten. Het is het minste wat we kunnen doen. Even wat brieven schrijven. Vorig jaar hebben we driehonderd brieven geschreven met twintig mensen en we hopen nu op nog meer.’

Atena Daemi

Dit jaar wordt geschreven voor tien vrouwelijke activisten. Er wordt onder anderen geschreven voor de Iraanse mensenrechtenverdediger Atena Daemi, die een gevangenisstraf van 7 jaar uitzit omdat ze actievoerde tegen de doodstraf. Daarnaast actie voor de Oekraïense LHBTI-activist Vitalina Koval en voor de nabestaanden van de Braziliaanse politica Mariëlle Franco, die op 14 maart werd vermoord.