Drie projecten in Midden-Drenthe ontvangen een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds

Smilde - Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in 2018 in totaal € 354.980 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 139 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. In totaal is 2500 euro toegekend aan drie verschillende projecten in de gemeente Midden-Drenthe.

Het bestuur heeft in de vierde vergadering van 2018, € 86.100 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 37 projecten. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en wijwilligers.

De opbrengst Anjeractie 2018 in Drenthe was bijna € 20.000. De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor zorg is de collecteweek voor cultuur en natuur in Nederland is van 19 mei tot en met 25 mei 2019. De collectanten zijn leden van plaatselijke culturele verenigingen en betrokken burgers die graag iets extra's doen voor cultuur in de regio.

De helft van het opgehaalde geld is voor de clubkas van de eigen vereniging, de overige gelden gaan naar cultuur en natuur in de regio. 

Drie projecten in Midden-Drenthe kunnen een bijdrage tegemoet zien. Het gaat om Toneelvereniging Aovendpraoters in Smilde, die 1500 eur krijgt voor de aanschaf van apparatuur (geluid/licht/projectie) , de Vereniging Koninklijke Christelijke Zangersbond regio Noord krijgt 500 euro voor een workshop/training SingSation Beilen, Het Sallands Bach Cantate Koor kan voor een concert in Westerbork een bedrag tegemoet zien van 500 euro.