Smilde zet eerste stap richting dorpshuis

Smilde - In het voormalige gemeentehuis van Smilde, Villa Maria, is donderdagavond een intentieverklaring getekend die moet leiden tot een nieuw te bouwen dorpshuis voor Smilde. De verklaring werd ondertekend door de voorzitters van 22 (buurt)verenigingen. Zij vertegenwoordigen een achterban van ruim 2000 mensen.

Het hebben van een dorpshuis is een lang gekoesterde wens en die is inmiddels ook duidelijk kenbaar gemaakt bij het gemeentebestuur. De gemeenteraad en mogelijk ook de verantwoordelijk wethouder komen op 24 januari langs om bijgepraat te worden. 

Intentieverklaring

De meeste dorpen in Midden-Drenthe beschikken over hun eigen dorpshuis, maar in Smilde ontbreekt deze belangrijke sociaal-culturele voorziening nog steeds. Met de ondertekening van de intentieverklaring wordt een belangrijke stap in de gewenste richting gezet. Het initiatief wordt breed gedragen in het dorp en er is sprake van een goede samenwerking tussen gemeente, Welzijnswerk Midden-Drenthe, Bewonersplatform Smilde, Stichting ’t Baken en de Culturele Raad.

Inloopavond

De Kerngroep Multifunctioneel Dorpshuis trekt de kar richting dorpshuis en voorzitter Wim Snel vindt het belangrijk dat de wens gedragen wordt door een breed deel van de Smildeger inwoners: 'Het is belangrijk dat dit van onderen komt en niet dat we met een kant en klaar plan komen. Daarom houden we ook een inloopavond op 28 februari waar inwoners info kunnen krijgen en hun ideeën kunnen spuien. Daarna stellen we een programma van eisen vast en dan is de gemeente aan zet. We willen met een zorgvuldig opgesteld plan komen waar de gemeente eigenlijk niet omheen kan. Er is al contact geweest met de wethouder.'

Geschikt pand

De kerngroep zet in op nieuwbouw, want een rondgang langs mogelijke panden leverde geen resultaat op. Er werd gekeken naar de bereikbaarheid, afmeting van de ruimten, multifunctionaliteit, duurzaamheid en energiezuinigheid. Wim Snel: 'We hebben de gebouwen beoordeeld op basis van 36 punten. Geen gebouw voldeed. Daarom hebben we gekozen voor nieuwbouw. Ook vanwege de duurzaamheid, want we gaan voor een energieneutraal pand. Het moet een modern en uitnodigend dorpshuis worden.'

Achter Villa Maria

De kerngroep heeft haar oog laten vallen op het terrein achter Villa Maria. Die grond is in eigendom van de gemeente en dat scheelt in de kosten. Ook ligt het bij het evenementerrein en dat is ook een nuttige bijkomstigheid.

De gemeente heeft aangegeven welwillend te staan ten opzichte van de plannen. Het kan overigens nog wel twee, drie jaar duren voordat er een dorpshuis staat.