Week van Gebed rond thema ‘Recht voor ogen’

Beilen - 'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 20 tot en met 27 januari.

Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ook in Beilen zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

Basis voor eenheid

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid.

Netwerk

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Recht voor ogen’. Zo is er een gebedenboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners. Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

De gebedssamenkomsten in Beilen vinden plaats op zondag 20 januari in Nardus, Nassaukade, op maandag 21 januari in RK, Hekstraat, dinsdag 22 januari Nardus, Nassaukade, woensdag 23 januari GKV Acacialaan, donderdag 24 januari RK Kerk, Hekstraat, vrijdag 25 januari PKN Witte Valkenstraat, zaterdag 26 januari GKV Acacialaan en zondag 27 januari PKN Witte Valkenstraat. Alle samenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren een klein uur.