Stichting Marketing en Promotie krijgt in Midden-Drenthe vorm

Beilen - Vanaf 1 juli 2018 is de voormalige stichting Tourist Info Midden-Drenthe omgezet naar de stichting Marketing en Promotie Midden-Drenthe. De Commissie Algemeen Bestuur wordt gevraagd drie jaar lang € 47.690,00 uit te trekken. Grootste kostenpost is een toeristisch regisseur.

Om de nieuwe stichting vorm te geven is een tijdelijke kwartiermaker aangesteld. Deze periode is onder andere gebruikt om samen met betrokkenen uit de sector een plan van aanpak en een daarbij horende begroting voor 2019 op te stellen. De stichting vraagt de gemeenteraad van Midden-Drenthe om in te stemmen met het plan van aanpak van de stichting. Er wordt een (jaarlijkse) bijdrage gevraagd van € 47.690,00 (€ 45.190,00 voor de toeristisch regisseur op ZZP-basis en € 2.500,00 voor kantoorkosten), Daarnaast is een eenmalige bijdrage van € 6.350,00 nodig voor de promotie van omzetting naar de nieuwe stichting. Dit is aanvullend op de jaarlijkse bijdrage die Tourist Info Midden-Drenthe de afgelopen jaren heeft ontvangen. Deze extra bijdrage is van belang omdat de stichting is uitgebreid van enkel toeristische informatievoorziening naar zowel informatievoorziening als marketing en promotie.

Na drie jaar wordt geëvalueerd of de nieuwe stichting voldoet aan de verwachtingen.

Op 30 januari zal het stichtingsbestuur Marketing en Promotie Midden-Drenthe een presentatie geven tijdens de commissie Algemeen Bestuur. Deze vergadering is openbaar, vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.