Laatste reguliere dampartij WK eindigt weer in remise

Hijken/Assen - De twaalfde en laatste reguliere matchpartij tussen Roel Boomstra en de Rus Schwarzman eindigde zaterdag in een remise. De barrage is zondag bij RTV Drenthe en begint om 10.00 uur. Boomstra is lid van Hijken DTC en moet nog twee partijen winnen om zich wereldkampioen te kunnen noemen. De stand is 13-11 voor Boomstra.

Na 45 zetten werd het zaterdag remise. Zondag valt de beslissing. Een speler moet drie partijen gewonnen hebben om zich kampioen te mogen noemen, Boomstra heeft al één partij gewonnen en moet dus nog twee winnen. 

De barrage bestaat uit rapid-, blitz- en superblitzpartijen.

Rapid: 3 partijen met voor elk van de twee spelers een bedektijd van 20 minuten + 10 seconden per zet. Een rapidpartij kan in remise eindigen.

Blitz: 3 partijen met voor elk van de twee spelers een bedenktijd van 10 minuten + 5 seconden per zet. Een blitzpartij kan in remise eindigen.

Superblitz: een aantal Georgiev-Lehman-clusters (GL-cluster) met een bedenktijd van 10 minuten + 2 seconden per zet. Een GL-cluster eindigt altijd in een beslissing, remise is niet mogelijk. Aan het begin van een GL-cluster hebben beide spelers 10 minuten op de klok. Per zet komen er 2 seconden bij. Op het moment dat er remise overeengekomen wordt, wordt de klok meteen stilgezet. De volgende partij begint zonder pauze met de stand op de klok die dan bereikt is. Er blijven steeds 2 seconden per zet bijkomen. Dit blijft zich herhalen totdat een partij gewonnen wordt en daarmee de GL-cluster. De overwinning van een GL-cluster telt even zwaar als de eerdere overwinningen. Als een GL-cluster beslist is, dan volgt een pauze van 15 minuten met daarna de volgende GL-cluster.