Bewonersavond over speeltuinen Bovensmilde

Bovensmilde - Op dinsdag 12 februari wordt in MFA De Spil een bewonersavond gehouden door Speeltuinoverleg Midden-Drenthe. Belangstellenden zijn welkom vanaf 20.00 uur.

De verantwoordelijkheid voor de speeltuinen in Bovensmilde en ook elders ligt al jaren bij de buurt. Een groepje bewoners die zorgt dat de plek schoon en veilig blijft door het zwerfafval op te ruimen en de toestellen schoon te houden. Op verzoek van de gemeente worden de toestellen geïnspecteerd op vandalisme of beschadiging. Wanneer er echter onvoldoende naar de speeltuinen wordt omgekeken, kan de gemeente besluiten de toestellen te verwijderen.

Geen toezicht

Van sommige speeltuinen in Bovensmilde is niet bekend of er buurtbewoners zijn die toezicht houden. Het gaat om de speelplekken aan de Hoofdweg-Schoolstraat, Riegheide, Sickensstraat, Rozenstraat-Bremstraat en de Boerheem. Dat kan leiden tot sluiting en dat zou volgens het Speeltuinoverleg Midden-Drenthe jammer zijn. ‘Er wonen namelijk veel kinderen die vrolijk worden van buiten spelen.’

Vereniging

Het Speeltuinoverleg Midden-Drenthe is een vereniging van alle vrijwilligers in de gemeente Midden-Drenthe die een openbare speeltuin beheren. ‘We zetten ons in om openbare speeltuinen in stand te houden, te vernieuwen en versterken.’

Een van de bestuursleden is Albert Raven en die stelt dat het probleem niet alleen in Bovensmilde speelt: ‘Het speelt in meer plaatsen en vooral in de grote dorpen. De laatste jaren is het moeilijk om mensen te vinden voor de speelplekken. In de kleine dorpen is het niet zo’n probleem.’

Tijden veranderen

De tijden veranderen en ook andere verenigingen hebben moeite om voldoende vrijwilligers te vinden: ‘Vroeger had je overal buurtverenigingen en die was bijna automatisch betrokken bij de speeltuintjes. De buurtverenigingen hebben op sommige plekken hun langste tijd gehad en het speeltuinoverleg bedacht: we laten dat mooie systeem dat de buurt meehelpt met het netjes houden en in de gaten houden niet lopen.’

Gebeurt die lokale controle en rapportage naar de gemeente niet, dan kan het einde oefening zijn voor een speelplek. De overheid is jaren geleden sinds wat ongevallen in attractieparken streng geworden en de eisen voor de speelplekken zijn vergelijkbaar met die van attractieparken. Albert: ‘Gelukkig zorgt de gemeente er voor dat de rapportage digitaal verwerkt wordt. Maar het is belangrijk om mensen warm te maken voor dit vrijwilligerswerk. Het is niet veel werk. Gewoon even langs lopen, checken op mankementen en de rommel opruimen.’

Dagelijks toezicht

Het gemeentelijk beleidsplan ‘Spelen in Midden-Drenthe’ geeft expliciet aan wat er van buurtbewoners verwacht wordt:

‘De bewoners (of scholen) zorgen voor het dagelijks toezicht, een visuele inspectie eens in de twee maanden, het netjes houden van zand, valondergronden, zwerfvuil opruimen, vuilnisbakken legen. Verder melden ze bijzonderheden als ongevallen, vandalisme en gebreken die duidelijk zichtbaar zijn. Bewoners doen klein onderhoud (schoonmaken, verven, eenvoudige werkzaamheden) en helpen bij groot onderhoud en vervanging (bijv. afbreken speeltoestel, uitgraven valondergrond, schuren hout).’