Passend Onderwijs Pluim voor IKC Prinses Margriet

Smilde - Aniek Heres, leerling uit groep 3 van IKC Prinses Margriet overhandigde het integraal kindcentrum in Smilde gisteren de Passend Onderwijs Pluim.

Ze is één van de weinige kinderen met het Downsyndroom die onderwijs volgt op een reguliere basisschool. Om de medewerkers van het IKC te complimenteren voor de goede zorg en begeleiding die ze bieden, vroegen de ouders van Aniek de Passend Onderwijs Pluim aan.

Downstichting

De pluim is een initiatief van de Downstichting. De stichting wil daarmee ouders de gelegenheid geven om scholen te complimenteren voor de kansen die ze kinderen bieden met het Downsyndroom. Volgens de moeder van Aniek is het aan de expertise van het IKC te danken dat haar dochter kan deelnemen aan het regulier onderwijs. ‘De juffen, de meerschools intern begeleider en de directrice zetten zich volledig in om Aniek de ondersteuning te bieden die ze nodig heeft. Tot 11.00 uur krijgt ze extra begeleiding van externe professionals die wij in overleg met school hebben aangenomen. Daarna sluit ze aan bij het reguliere lesprogramma in de klas. Ze doet het heel goed in groep 3. Ze heeft veel vrienden en vriendinnen en vindt het een feestje om naar school te gaan.’

Wet Passend Onderwijs

De wet passend onderwijs is sinds augustus 2014 van kracht. Met de wet hebben besturen in het regulier en speciaal onderwijs de verantwoordelijkheid gekregen om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. IKC-directeur Immy Rorije vindt het vanzelfsprekend dat kinderen, waar mogelijk, een kans krijgen in het regulier onderwijs. ‘Wij zijn erg vereerd met de Passend Onderwijs Pluim. Het is een mooi compliment voor iets wat in onze ogen gewoon bij onze taak hoort. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zolang wij kinderen de begeleiding kunnen bieden die ze nodig hebben, doen wij daar ons uiterste best voor.’

IKC Prinses Margriet is het eerste integraal kindcentrum in Midden-Drenthe die de Passend Onderwijs Pluim heeft ontvangen.