Zingen voor Israël in Westerbork

Westerbork - In Kerkelijk Centrum de Voorhof wordt vrijdag 22 februari een Sing In voor Israël gehouden. De koor- en samenzangavond begint om 20.00 uur, inzingen kan vanaf 19.30 uur.

Het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor onder leiding van Minne Veldman.Muzikale verleent medewerking aan de avond en de samenzang wordt begeleid door organist Bob Hoekstra. Ds. J. Peschar uit Hollandscheveld verzorgt de opening en sluiting en de meditatie wordt geleid door ds. Jaap de Vreugd met als thema: Israël, teken van hoop. Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden voor de stichting Christenen voor Israël. Ook is er gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er is een boekentafel.

Het volkslied van Israël

‘Ha-Tiqwah’, zo heet het volkslied van Israël: de hoop. Typerend voor de houding van het Joodse volk door de generaties heen is het woord hoop. In de lange geschiedenis van het land is nooit de hoop op betere tijden, op een stralende toekomst uitgeblust. Een hoop die ten diepste gevoed wordt door het geloof in de trouw van de Eeuwige en Zijn onwankelbare beloften. Dat geloof en die hoop hebben het volk van het verbond door de zwartste perioden van de geschiedenis heen geholpen. Niet voor niets bezingt het volkslied het verlangen dat in duizenden jaren niet verloren is gegaan om als een vrij volk te leven in ‘ons land, Erets Tsion wierusjalaiim’. Maar niet alleen leeft Israël zelf van de hoop; het is ook een teken van hoop voor de wereld.