Mezen ruimen in Drijber eikenprocessierupsen op (foto's)

Drijber Met tien man en één vrouw en vier shovels ging zaterdagochtend een groep vrijwilligers op pad in en rond Drijber om 67 nestkastjes voor koolmezen op te hangen. Met een dubbel doel: een veilige plek voor het realiseren van de nieuwe generatie koolmezen die er vervolgens voor gaan zorgen dat de populatie eikenprocessierupsen verkleind wordt.

De mezen zijn gek op deze rupsen die een plaag vormen en niet alleen in Drijber.

Oosten

Een duurzame oplossing dus die in gang is gezet door Duurzaam Drijber en bestuurslid Pieter Kuivenhoven legde in de kantine van pluimveehouder Zantinge aan de vrijwilligers uit wat de bedoeling was. Een van de belangrijkste tips: ‘De opening naar het oosten, want de wind en regen komen meestal uit het westen.’

Na de briefing ging de groep in teams uiteen en in een paar uur werden de houten, maar ook betonnen kastjes opgehangen. Met na afloop snert in het dorpshuis.

Insectenhotels

Het werk is nog niet gedaan, want de kastjes moeten af en toe ook leeggehaald worden en er staat voor Duurzaam Drijber nog een actie op de volleg agenda. Pieter: ‘We bestaan nu anderhalf jaar en dit is een van eerste zichtbare acties. Het is onderdeel van een groter plan. We gaan ook de bermen nog doen om die insectenvriendelijk te maken en er komen insectenhotels die we als dorpsproject wegzetten. We zetten waarschijnlijk ook de school aan het werk.’