Trots op vijf sterren

HOOGHALEN - Het dorp Hooghalen is uitgeroepen tot Vijf Sterren Dorp. Elke ster staat voor een bepaald aandachtsgebied, een bepaalde waarde.

Er is indringend gekeken naar de identiteit van het dorp, ontmoeting(splekken), organisatiekracht, de zorg voor elkaar en als laatste naar het leren van elkaar. Bij elk aandachtsgebied is de huidige situatie beoordeeld, de kwaliteiten en de uitdagingen die het dorp nog te wachten staat. Anita Talens, secretaris van Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen: 'In het najaar van 2009 werden we door het BOKD geïnformeerd over dit project. Uit de gehele provincie hebben ongeveer 13 dorpen hieraan meegedaan, waaronder dus wij.' Als het ware werd het dorp Hooghalen met dit project een spiegel voorgehouden. Kwaliteiten werden gesignaleerd en vastgelegd maar ook enkele verbeterpunten. Bij dit project zijn dus nadrukkelijk de inwoners uit het dorp betrokken. Het bleek al snel dat de betrokkenheid groot was. Talens vertelt dat dit jaar de tweede fase begint. Hooghalen heeft de vijf sterren vergaard, maar gaat nu werken aan de uitdagingen. Kleine dingetjes soms, maar ook leuk. Talens: 'Bijvoorbeeeld een welkomstpakketje namens het dorp voor nieuwe inwoners, of een actuele dorpsite voor inwoners maar ook voor de toerist. Of het naoberschap. Hoe maak je dat concreter?' Geweldig Voorzitter Geert Tijms is blij met de initiatieven: 'We hebben natuurlijk als dorp al bewezen dat we geweldig zijn. Dat is iets om trots op te zijn. Maar toch is er her en der nog wat werk te doen en daar mogen we onze ogen niet voor sluiten. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat we de leefbaarheid in het dorp zo optimaal mogelijk houden.' In Hooghalen is zoveel te doen dat sommige mensen het overzicht wel eens verliezen. Daarom is bijvoorbeeld het plan opgevat een dorpsagenda te ontwikkelen waar de activiteiten keurig op rij worden opgesomd. Een actief verenigingsleven betekent ook dat veel vrijwilligers nodig zijn. Hoe vind je die en hoe zorg je voor binding? Vroeger was Naoberschap de gewoonste zaak van de wereld. Hoe is dat anno 2011? Worden alle kwaliteiten van de individuele dorpsbewoners optimaal benut? Er staan dus nog wat vragen open maar met dit project heeft Hooghalen ook bewezen zeer veel te bieden te hebben. Tijms: 'We zijn er heel trots op dat we dit hier zo hebben!'