Witteveen laat zich zien aan CDA-ers

Witteveen - Witteveen werd vrijdagavond vereerd met een bezoek van CDA-leider Sybrand Buma en een delegatie lokale en regionale CDA-kopstukken. Het was het slotstuk van een werkbezoek dat in Meppel begon en via De Tamboer in Hoogeveen naar Midden-Drenthe leidde.

Een rondje Drenthe, waarschijnlijk in het kader van de komende verkiezingen, maar daarom niet minder belangrijk voor Witteveen dat zich graag laat zien als vitaal dorp.

Dorpsvernieuwing

De keus voor Witteveen was niet toevallig, want het dorp staat bekend als het voorbeeld voor dorpen waar leefbaarheid onder druk staat en waar met succes een vorm van dorpsvernieuwing heeft plaatsgevonden (en nog) die een landelijke en Europese prijs opleverde.

Buma

Buma en zijn CDA-collega’s kregen een uiteenzetting door Roos Glastra en Liesbeth Langen over wat er zoal gedaan is in het dorp en dat is nogal wat zo bleek uit de samenvattende opsomming. De aanpak van samen doen om het dorp leefbaar te houden sloeg wel aan bij Buma, die net als het CDA hamert op een samenleving die het ook echt samen doet: ‘Het mooie is dat een gemeenschap van 560 inwoners het echt met één gedachte doen: we gaan optimistisch de toekomst in.’ En hij liet weten dat ze altijd bij hem terecht konden: ‘Waar jullie tegenaan lopen, laat het weten. We helpen waar we kunnen.’

Overeind houden

Dat moet een geruststellende gedachte zijn voor de ‘vernieuwing-gangmakers’ in het dorp en gedeputeerde Henk Jumelet voegde er aan toe: ‘Wat jullie doen is heel erg des CDA’s. Het gaat er om: kun je iemand terzijde staan. Dat is het fundament voor initiatieven en het overeind houden van de leefbaarheid. Mooi om te zien dat het werkt.’

Dorpshuis

Na de woorden kwamen de consumpties in de vorm van een uitgebreide broodmaaltijd samengesteld door een dorpsbewoner en een rondleiding door dorpshuis De Tille, waarbij de multifunctionaliteit aan de orde kwam. Concluderend: in nog geen twee uur staat Witteveen gegrift in de hoofden van de aanwezige CDA-ers en zal het nog wel eens voorbij komen als modeldorp.