Beilen zingt weer in de Pauluskerk

Beilen - In de Pauluskerk is op zondagavond 17 maart weer Beilen Zingt. Deze zangdienst staat onder leiding van ds. Patrick de Vries met als thema ‘Vriendelijkheid kost niets, toch?’

Vocale medewerking komt van het Kleinkoor Musica Religiosa onder leiding van Gerwin van der Plaats uit Kampen, die ook de begeleiding van de samenzang voor zijn rekening neemt. De dienst begint om 19.00 uur.