Zo snel mogelijk politiepost in gemeentehuis

Beilen - Burgemeester Mieke Damsma heeft gisteravond aan de Commissie Algemeen Bestuur laten weten dat zowel politie als gemeente een verhuizing van de politiepost Beilen naar het gemeentehuis, aan de overkant van de straat, zien zitten.

Het college van B en W had de commissie beloofd haar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de politiepost, nadat er sprake van was dat deze uit Beilen zou verdwijnen. Damsma: ‘Dat er huisvestingsuitdagingen waren was bij ons bekend, maar er was steeds sprake van verhuizing, niet van sluiting. Er zijn goede gesprekken gevoerd met de korpschef en we zijn het erover eens dat de politiepost heel goed gevestigd kan worden bij ons in huis.’

Gedeelde balie

Het gaat volgens de burgemeester om zo’n vijf tot zes agenten en de verhuizing zal weinig aanpassing vragen van de gemeente. ‘Er hoeven geen cellen gebouwd te worden en we kunnen de baliefunctie mogelijk zelfs delen. Het verhuizen van ICT-voorzieningen is waarschijnlijk de grootste klus. Er is nu minder haast dan de basiseenheid in Beilen aanvankelijk dacht, maar we vinden allemaal dat de verhuizing op zo kort mogelijke termijn in gang gezet moet worden.’