Job Hadderingh erelid van Beiler Video Club

Beilen - Tijdens de algemene ledenvergadering van de Beiler Video Club heeft het bestuur, met instemming van alle leden, Job Hadderingh benoemd tot erelid van de club.

Hij is ruim 20 jaar bestuurslid geweest van de Beiler Video Club. Jarenlang was Haddering secretaris en de laatste jaren voorzitter. Dat heeft hij altijd met veel enthousiasme gedaan, besturen kwam voor hem altijd op de eerste plaats. Het belang van de club en het zorgen voor een goede sfeer was voor Hadderingh vaak belangrijker dan het filmen.

Het samen organiseren van uitstapjes en nieuwjaarsvieringen vormden naast onze jubileumdagen hoogtepunten in zijn werk. Daarnaast heeft hij meegewerkt aan de diverse clubproducties zoals de film Ring,Ring, Hooghalen 800 jaar, het project voor het mannenkoor, de Vuelta en de legging van de stolpersteine.

Het kersverse erelid kreeg een beeldje als dank voor zijn inzet. Zijn vrouw Stien werd in de bloemen gezet, want ook zij doet veel voor de club. Zij steunt haar man, maar helpt ook bij de catering bij diverse producties.