Oost-west tracé Westerbork: voorkeur voor 30 kilometer én zebrapaden

Westerbork - De herinrichting van het oost-west tracé in Westerbork heeft gisteravond tot weinig discussie geleid. De raadscommissie Ruimte en Groen luisterde naar een presentatie van het ontwerpbureau en sprak vervolgens haar voorkeuren uit voorde maximum snelheid en de eventuele aanleg van zebrapaden.

De commissie gaf haar mening over het instellen van een maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur op Westeinde-Hoofdstraat-Oosteinde (oost-west tracé) en het wel of niet aanleggen van zebrapaden op het tracé en rond het Van Weezelplein. De meeste fracties stelden vragen aan portefeuillehouder wethouder Annique Snijders en twee vertegenwoordigers van het ontwerpbureau, maar de fractieleden gaven bijna allemaal aan de uitkomst van de inwonersenquête te willen volgen. Dat betekent een duidelijke voorkeur voor 30 kilometer per uur en de aanleg van een of meer zebrapaden.

Inloopbijeenkomst

De raad luistert dus naar de mening van de 126 mensen die in april 2018 tijdens een inloopbijeenkomst een enquête hebben ingevuld. Maar liefst 75 procent van de ondervraagden van hen geeft de voorkeur aan een maximum snelheid van 30 kilometer per uur op het tracé. Uit de enquête bleek verder dat met name ouderen graag zebrapaden terug zien komen. Deze waren niet meegenomen in het vooropig ontwerp, omdat dit niet gebruikelijk is in een 30-kilometerzone, maar de meeste fractieleden willen gehoor geven aan de wens van de ondervraagden.

Het plan

Het tracé is volgens het plan visueel smaller, waardoor de snelheid van het verkeer ook al afneemt. De kruisingen worden bovendien iets verhoogd. Het worden geen snelheidsdrempels, maar er wordt wel onderscheid gemaakt met de rijbaan. De fietsstroken worden breder dan nu. In de variant waarbij gekozen wordt voor een maximum snelheid van 30 kilometer per uur heeft verkeer van rechts automatisch voorrang, zijn minder verkeersborden nodig en hoeven geen haaientanden aangebracht te worden op het wegdek.

Wethouder Annique Snijders bespreekt de ingebrachte standpunten met het projectteam, waarna onder meer bekeken wordt hoeveel zebrapaden er mogelijk aangelegd worden en op welke locaties.